Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
571 Z 26.11.2021 r. Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich w 2023 roku
570 18.11.2021 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
569 18.11.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
569 A 23.11.2021 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
569 Z 26.11.2021 r. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
568 18.11.2021 r. Ustawa o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
568 A 23.11.2021 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
568 Z 26.11.2021 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych zasadach wynagradzania osób realizujących zadania z zakresu cyberbezpieczeństwa
567 18.11.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
567 A 25.11.2021 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
Poprzednia strona