Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
225 8.10.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
225 A 14.10.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
224 1.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Trybunale Stanu
223 1.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
222 1.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego
221 30.10.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
220 28.09.2020 r. Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów
220 S 8.10.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów
219 29.09.2020 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
218 24.09.2020 r. Projekt uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
Poprzednia strona