Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
473 B 3.08.2021 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych
473 Z 5.08.2021 r. Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Klimatu oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze specjalnym przeznaczeniem gruntów leśnych
472 23.07.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
472 A 3.08.2021 r. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o kinematografii
471 23.07.2021 r. Ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych
471 A 3.08.2021 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o kasach zapomogowo-pożyczkowych
470 23.07.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw
470 A 3.08.2021 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw
469 23.07.2021 r. Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
469 A 3.08.2021 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego
Poprzednia strona