Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
12 S 10.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
11 13.11.2019 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich
10 13.11.2019 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie powołania komisji senackich
9 13.11.2019 r. Wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
8 13.11.2019 r. Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
7 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Sekretarzy Senatu
6 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
5 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
4 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
3 12.11.2019 r. Wniosek w sprawie wyboru Wicemarszałka Senatu
Poprzednia strona