Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
54 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o ochronie roślin przed agrofagami
54 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o ochronie roślin przed agrofagami
53 24.01.2020 r. Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
53 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
53 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
52 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
52 A 28.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Zdrowia o ustawie o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
51 21.01.2020 r. Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018
50 17.01.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
50 S 5.02.2021 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona