Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
17 S 10.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu
16 4.12.2019 r. Projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
16 do dr 13.12.2019 r. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przekazuje ocenę skutków regulacji w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
16 W 18.12.2019 r. Wycofanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
15 3.12.2019 r. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
14 22.11.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
14 A 4.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
14 Z 18.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
13 22.11.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
13 A 3.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona