Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
61 A2 6.02.2020 r. Ponowne Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
61 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
61 Z2 7.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
60 24.01.2020 r. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
60 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
60 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
59 24.01.2020 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
59 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
59 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
58 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
Poprzednia strona