Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
221 S 10.12.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
221 X 17.12.2020 r. Dodatkowe Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (wraz z zestawieniem wszystkich wniosków) o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego
220 28.09.2020 r. Projekt uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów
220 S 8.10.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy Bitwy o Anglię i Polskich Bohaterów
219 29.09.2020 r. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
219 S 22.10.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
218 24.09.2020 r. Projekt uchwały w 45-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce
217 23.09.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
217 S 28.01.2021 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o projekcie ustawy o zmianie ustawy o osobach deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
216 22.09.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona