Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
60 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
60 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020
59 24.01.2020 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
59 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
59 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie zmieniającą ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw
58 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
58 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
58 Z 6.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów
57 24.01.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
57 A 30.01.2020 r. Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw
Poprzednia strona