Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
69 14.02.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
69 A 25.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw
68 14.02.2020 r. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
68 A 25.02.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy – prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
68 Z 13.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
67 18.02.2020 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
67 A 11.03.2020 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z wnioskiem mniejszości komisji) o ustawie o zmianie niektórych ustaw w związku z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych na indywidualne konta emerytalne
66 7.02.2020 r. Projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim
66 S 30.07.2020 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim (druk nr 66)
65 6.02.2020 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Poprzednia strona