Narzędzia:
Poprzednia strona
Numer druku Data druku Treść druku Plik
21 A 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o ustawie o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym
20 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
20 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
20 B 17.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej
19 13.12.2019 r. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
19 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej
18 13.12.2019 r. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawa – Prawo celne
18 A 16.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne
17 9.12.2019 r. Projekt uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu
17 S 10.12.2019 r. Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o projekcie uchwały w 49. rocznicę krwawo stłumionych protestów robotniczych na Wybrzeżu
Poprzednia strona