Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
550 29.10.2021 r. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury