Narzędzia:
Numer druku Data druku Treść druku Plik
431 28.06.2021 r. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
431 A 20.07.2021 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
431 Z 22.07.2021 r. Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw