Narzędzia:

Spotkanie senatora Łukasza Abgarowicza z grupą Polaków zamieszkałych na Syberii.

14.08.2012

Senator Łukasz Abgarowicz wiceprzewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 14 sierpnia 2012 r. spotkał się z 25-osobową grupą Polaków z sześciu organizacji na Syberii, działających na terenie czterech obwodów Federacji Rosyjskiej: Polskiego Centrum Kulturalno-Oświatowego „Polonez” w Omsku; Polskiego Narodowego Centrum „Orzeł Biały” w Bijsku, Polskiego Narodowo-Kulturalnego Zjednoczenia „Zdrój” w Górnoałtajsku, Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego „Rodzina” w Omsku oraz Centrum Polskiej Kultury Miasta Barnauł i Społecznej Organizacji Miasta Barnuł „Dom Polski”.

 Młodzi działacze z Syberii przebywali na 18-dniowym obozie naukowo-szkoleniowym zorganizowanym już po raz szósty przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku, którego program obejmował spotkania z przedstawicielami administracji, władz lokalnych i organizacji, udział w imprezach sportowych, warsztaty szkoleniowe, naukę polskich pieśni i tańców ludowych oraz udział w konkursie recytatorskim.

Uczestnicy spotkania przedstawili zadania swoich organizacji polegające przede wszystkim na podtrzymywaniu polskiej tradycji, kultury i historii. Założone w ostatnich 20 latach stowarzyszenia zrzeszają około 100-200 członków pochodzenia polskiego oraz sympatyków Polski. Przy polskich organizacjach działają zespoły pieśni i tańca, prowadzone są lekcje języka polskiego, nawiązywana jest współpraca z organizacjami i instytucjami w Polsce. Podczas spotkania w Senacie zwrócono uwagę na potrzeby i problemy, z jakimi na co dzień borykają się organizacje na Syberii, takie jak: brak nauczycieli języka polskiego, brak podręczników, książek, komputerów, a także utrudniony dostęp do polskiego konsulatu. Uczestnicy spotkania podziękowali za dotychczasową pomoc Senatu oraz Regionalnego Stowarzyszenia Wschód-Zachód w Płocku oraz za możliwość pobytu w Polsce.

Senator Łukasz Abgarowicz przedstawił priorytety państwa wobec Polaków za granicą, wśród których wymienił zwiększenie dostępu do nauki języka polskiego, pomocy edukacyjnych oraz do stypendiów na naukę w Polsce. Zwrócił także uwagę na skomplikowane  kwestie proceduralne utrudniające osobom polskiego pochodzenia dostęp do Karty Polaka. Senator zapewnił o zaangażowaniu Senatu w sprawy Polonii i Polaków za granicą. Poinformował, że od przyszłego roku senatorowie, posiadający bogate doświadczenie polonijne, zaangażują się w procedurę przyznawania dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach współpracy z Polonią i Polakami za granicą. Senator wyraził uznanie dla dotychczasowych działań na rzecz kultywowania polskości wśród Rodaków zamieszkałych na Syberii. Podkreślił, że Polska jest w stanie wspierać przede wszystkim środowiska, które wykazują aktywność obywatelską.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Delegacja Senatu odwiedziła Polonię w Kazachstanie

Polska o was nie zapomni, możecie być tego pewni – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do przedstawicieli Polonii na spotkaniu w Domu Polskim we wsi Pierwomajka, które odbyło się 7 listopada br.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Wicemarszałek Borusewicz z wizytą na Litwie

W trzecim dniu wizyty Wicemarszałek Senatu RP odwiedził m.in. polskie gimnazjum w Solecznikach, spotkał się także z merem miasta. Bogdan Borusewicz złożył także kwiaty na wileńskim cmentarzu na Rossie.