Narzędzia:

Dyktando Polskie na Białorusi

22.04.2012

Już po raz piąty, z inicjatywy Zjednoczenia Społecznego "Polska Macierz Szkolna", w siedzibie organizacji, w Grodnie odbyło się 22 kwietnia 2012 r. Dyktando Polskie na Białorusi. Z zasadami polskiej ortografii zmierzyło się 220 osób. Mistrzem Polskiej Ortografii na Białorusi został Antoni Lenartowicz z Indury, uczeń Liceum Społecznego ZS PMS
Tegoroczne dyktando poświęcone zostało pamięci wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek, która zginęła tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 roku. Podjęto decyzję upamiętnienia wicemarszałek, nadając Polskiemu Dyktandu na Białorusi jej imię. "Udział w dyktandzie już jest zwycięstwem, każdy jest bohaterem, bo zmierzył się ze swoimi słabościami, żeby pokazać, że miłość do języka ojczystego jest najważniejsza " - powtarzała w poprzednich edycjach dyktanda Krystyna Bochenek.
Dyktando jest dużym wydarzeniem i największą imprezą promującą język polski na Białorusi. Przedsięwzięcie odbywa się co drugi rok. Jest ono jednocześnie kontynuacją Ogólnopolskiego Dyktanda - najstarszej i największej imprezy promującej kulturę języka polskiego, którego twórczynią była wieloletnia dziennikarka radiowa, senator i wicemarszałek Senatu, Krystyna Bochenek. Uczestniczyła ona w poprzednich edycjach "klasówki językowej na Białorusi".
W rywalizacji o tytuł Mistrza Polskiej Ortografii mogli wziąć udział wszyscy chętni, oprócz absolwentów polonistyki. Dyktando było, jak zwykle, skierowane przede wszystkim do uczniów szkół i uczelni wyższych. Uczestnicy dyktanda przybyli z całej Białorusi: Grodna, Wołkowyska, Lidy, Słonimia, Brześcia, Mińska, Baranowicz, Iwacewicz, Homla a także mniejszych miejscowości, gdzie prowadzone są zajęcia z języka polskiego. Tekst dyktanda, po raz kolejny został przygotowany przez Barbarę Brzezińską z Białegostoku - członka Ogólnopolskiej Komisji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, która wspiera idee Dyktanda Polskiego na Białorusi od pierwszej edycji w 2004 roku. Niestety, w związku z ograniczonymi możliwościami lokalowymi treść dyktanda była dyktowana przez kilka osób i pisana w różnych salach. Władze miejscowe nie wyraziły zgody na przeprowadzenie dyktanda w Polskiej Szkole w Grodnie.
Napisane dyktanda sprawdzało 23 jurorów. W tym czasie uczestnicy i goście wzięli udział w nabożeństwie w Kościele Pobrygidzkim w Grodnie i wysłuchali koncertu artystów Opery Narodowej w Warszawie Roberta Dymowskiego, Julii Karłovej-Antczak i Ryszarda Nowaczewskiego oraz zespołu "Grodzieńskie Słowiki" pod kierownictwem Alicji i Andrzeja Binertów.
Jurorzy wyróżnili wśród uczestników dyktanda 22 osoby, m.in. najmłodszego uczestnika Darię Woronczuk z Brześcia i najstarszą uczestniczkę Lucynę Maczulską z Grodna. Pierwsze miejsce przyznano Julii Żdańko z Mińska i Aleksandrowi Orłowskiemu z Lidy, drugie - Annie Kaczyńskiej i Helenie Witowicz z Grodna oraz Oldze Siemionczyk z Wołkowyska. Trzecie miejsce podzielili między sobą Anna Szyszko z Lidy, Anna, Jadeszko, Olga Czygier i Ina Nadziejko z Grodna i Greta Rinkawiczute z Baranowicz. Na czwartym miejscu znalazły się Agnieszka Żywuszko z Grodna i Tatiana Anilczyk z Lidy. Na piątym miejscu ulokowali się: z Grodna Waleria Skorobogatowa, Tomasz Staniewski, Irena Chilmanowicz i Anastazja Syrycka, z Brześcia Natalia Makaruk, z Wołkowyska Margaryta Pankiewicz i Artur Martynowicz z Rosi. Wszyscy zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Konsulat Generalny RP w Grodnie, Senat RP oraz Oddział Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Siedlcach.
Uczestnikom Dyktanda otuchy dodawali goście: Artur Kozłowski dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu, Konsul Generalny RP w Grodnie Andrzej Chodkiewicz oraz konsulowie: Jacek Doliwa, Katarzyna Grzechnik, Ewa Lewczuk, Teresa Chruszcz i Adam Chmura, przedstawiciele "Wspólnoty Polskiej": Jacek Myszkowski i Jacek Grabiński z Siedlec i Maria Kietlińska z Białegostoku oraz jurorzy z Białegostoku na czele z przewodniczącą dr Barbarą Olech. Wjazdu na Białoruś odmówiono senatorowi RP Stanisławowi Gogaczowi.
Konsulat udzielił wszechstronnego wsparcia logistycznego w organizacji imprezy, a w szczególności w przekroczeniu granicy: jurorom, artystom oraz zaproszonym gościom.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Delegacja Senatu odwiedziła Polonię w Kazachstanie

Polska o was nie zapomni, możecie być tego pewni – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do przedstawicieli Polonii na spotkaniu w Domu Polskim we wsi Pierwomajka, które odbyło się 7 listopada br.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Wicemarszałek Borusewicz z wizytą na Litwie

W trzecim dniu wizyty Wicemarszałek Senatu RP odwiedził m.in. polskie gimnazjum w Solecznikach, spotkał się także z merem miasta. Bogdan Borusewicz złożył także kwiaty na wileńskim cmentarzu na Rossie.