Narzędzia:

Wyróżnienia niemieckiej Polonii

07.05.2012

5 maja 2012 r. w akwizgrańskim ratuszu, w sali koronacyjnej Karola Wielkiego zostały wręczone nagrody niemieckiej Polonii "Polonicus". W uroczystej gali uczestniczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz oraz senatorowie: Andrzej Person, przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Łukasz Abgarowicz, zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Barbara Borys-Damięcka, zastępczyni przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łaczności z Polakami za Granicą, Andżelika Możdżanowska, zastępczyni przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, Aleksander Świeykowski, zastępca przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu, wiceprzewodniczący Polsko-Niemieckiej Grupy Parlamentarnej, członkowie Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą: Leszek Czarnobaj, Mieczysław Gil i Stanisław Gogacz, a także Jarosław Obremski, członek Komisji Spraw Zagranicznych. Delegacji Senatu towarzyszyli: Mirosław Sielatycki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Przemysław Sypniewski sekretarz zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie.

Od 4 lat niemiecka Polonia honoruje wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, Kościoła katolickiego oraz życia społecznego, angażujących się na rzecz mieszkających na obczyźnie rodaków i osobistości zabiegających o pojednanie między Polakami a Niemcami. Medal "Cordi Poloniae" Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech otrzymał marszałek Senatu Bogdan Borusewicz za wieloletnią opiekę nad Polonią oraz za występowanie w obronie jej praw. Dziękując za wyróżnienie, marszałek powiedział, że medal jest "wyzwaniem do kontynuowania opieki nad Polonią". Wyraził też przekonanie, że inicjatywa przyznawania nagród "dobrze służy wzajemnemu poznawaniu i zbliżaniu narodów polskiego i niemieckiego". Laureatami tej nagrody są m.in. prof. Władysław Bartoszewski, prof. Jerzy Buzek, prof. Norman Davis, prof. Karl Dedecius. Ich działalność - podkreślił marszałek - ma wymiar ponadnarodowy, wymiar europejski. Nawiązując do obchodzonego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą, marszałek Bogdan Borusewicz podkreślił, że dzięki ciężkiej pracy na obczyźnie Polacy są najlepszą wizytówką Polski. "Nadrenia Północna-Westfalia jest miejscem, gdzie swoje siedziby mają najważniejsze i najstarsze organizacje polonijne. Dobrze więc, że pomysł nagradzania europejczyków przez Polaków żyjących w Niemczech dokonuje się na westfalskiej ziemi. Dotychczasowa współpraca Polonii z władzami lokalnymi jest wzorowa" - stwierdził marszałek. Dodał, że święto Polonii szczególnego znaczenia nabiera w Akwizgranie - na styku granic Niemiec, Holandii i Belgii, gdzie zrodziła się idea zjednoczonej Europy. Taka formuła spotkań Polonii i przedstawicieli władz państwa zamieszkania służy budowaniu jedności europejskiej. Również przy tej okazji należy wspomnieć o naszej współodpowiedzialaności za przyszłość Europy. Zjednoczona Europa to jedność w różnorodności. Europę tworzy wiele różnych nacji, ludzi mówiących różnymi językami. Największym dowodem na tę różnorodność jest bogactwo mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego tak ważne jest promowanie kulturalnej i duchowej różnorodności. Marszałek zapewnił, że Senat nadal będzie patronował Polonii i Polakom mieszkającym za granicą.

Laureatami nagrody "Polonicus 2012" w kategorii dialogu polsko-niemieckiego została Angelica Schwall-Duren, minister w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii, za zasługi na rzecz budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między Polakami i Niemcami, w kategorii organizacji życia polonijnego - Helena Miziniak, honorowy prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i wiceprezes Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii, za długoletnią działalność na rzecz Polonii w Wielkiej Brytanii, w kategorii kultury - Krystyna Janda za wybitny dorobek aktorski, zaangażowanie w europejskie porozumienie między Polską i zachodnią Europą. Nagrodę honorową przyznano ks. abp prof. Alfonsowi Nossolowi za wieloletnią skuteczną działalność na rzecz pojednania między Polakami i Niemcami.

Delegacja Senatu spotkała się także z przedstawicielami kilkunastu największych organizacji polonijnych działających w Niemczech. Rozmawiano o problemach nurtujących Polonię. Prezes Kongresu Polonii Niemieckiej i Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Wiesław Lewicki powiedział, że jest "lekko" rozczarowany realizacją postanowień "okrągłego stołu" polsko-niemieckiego i dodał, iż ustalenia "utknęły w gąszczu niemieckiej biurokracji". Zaapelował też o dalsze wsparcie Senatu dla niemieckiej Polonii.

Marszałek Bogdan Borusewicz przypomniał, że większość obowiązków przejęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale zapewnił zebranych, iż Senat nadal będzie sprawował opiekę nad Polonią. Odnosząc się do ustaleń "okrągłego stołu", marszałek powiedział, że spowolnienie związane z realizacją ustaleń z czerwca 2011 r. wynikają z przyczyn znajdujących się po obu stronach. Zapewnił, że o tych sprawach będzie rozmawiał z władzami federalnymi w trakcie swojej oficjalnej wizyty w Berlinie, 10 i 11 maja 2012 r.

Marszałek Senatu spotkał się też z Angelicą Schwall-Düren, minister do spraw federalnych, europejskich i medialnych w rządzie Nadrenii Północnej-Westfalii. Mówiono o sytuacji Polaków mieszkających w tym landzie.

Podczas spotkania minister Schwall-Düren podkreśliła znaczenie dobrych stosunków z Polską. Zwróciła też uwagę na intensywną współpracę ze Śląskiem. Poinformowała, że w lipcu 2012 r. odbędzie się spotkanie na szczeblu lokalnym w ramach współpracy Trójkąta Weimarskiego, w którym wezmą udział przedstawiciele władz lokalnych z Francji, Nadrenii Północnej-Westfalii oraz  Śląska. Podkreśliła ważną rolę, jaką odgrywają Polacy i Niemcy polskiego pochodzenia w Nadrenii Północnej-Westfalii i dodała, że jej land mocno wspiera działalność Polonii.

            Marszałek podkreślił, że dla Polski kontakty  zwłaszcza z NPW mają duże znaczenie kulturalne i gospodarcze. Wiąże się to z faktem, że dla wielu Polaków Nadrenia Północna-Westfalia  stała się drugą ojczyzną. Strona polska zwróciła uwagę na szereg problemów, które są ważne dla Polaków jak: nauczanie w języku polskim od początku edukacji aż do matury włącznie czy spowolnienie w realizacji postanowień polsko - niemieckiego "okrągłego stołu". Ponadto poruszono kwestię wydania wspólnego podręcznika do nauki historii w języku polskim. Poinformowano, że wybrane zostały już wydawnictwa, które go wydadzą do 2015 roku. Zwrócono uwagę, że Polsce zależy na tym, aby ten podręcznik propagować w szkołach niemieckich. Polska troszczy się także o współpracę młodzieży (Jugendwerk). W projekcie tym bierze  udział ok. 120.000 osób rocznie, ale potrzebne są nowe instrumenty dla doskonalenia tego programu.

            Minister Schwall-Düren przyjęła do wiadomości i ze zrozumieniem odniosła się do postawionych kwestii. Poinformowała, że jest niewielkie zainteresowanie lekcjami j. polskiego w szkołach, ponieważ Polacy w Niemczech szybko się integrują z lokalną społecznością. Według niemieckich regulacji prawnych, aby zorganizować lekcje w j. polskim należy zebrać grupę minimum 15 uczniów. Dlatego trudno jest zorganizować takie klasy w każdej szkole. Dodała, że w NPW są dostępne kursy nauki języka polskiego. Angelica Schwall-Düren powiedziała na zakończenie, że jest otwarta na współpracę z Polską, ale NPW stoi teraz przez wyborami i wszelkie decyzje będzie można podjąć po wyborach. Angelica Schwall-Düren zaprosiła marszałka na uroczystości zakończenia Roku Kulturalnego  31 sierpnia 2012 r.

Senatorowie obejrzeli wystawę fotografii "Polskie indywidualności" autorstwa Krzysztofa Gierałtowskiego, zorganizowaną w ramach prezentacji polskiej kultury w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Delegacja Senatu odwiedziła Polonię w Kazachstanie

Polska o was nie zapomni, możecie być tego pewni – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do przedstawicieli Polonii na spotkaniu w Domu Polskim we wsi Pierwomajka, które odbyło się 7 listopada br.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Wicemarszałek Borusewicz z wizytą na Litwie

W trzecim dniu wizyty Wicemarszałek Senatu RP odwiedził m.in. polskie gimnazjum w Solecznikach, spotkał się także z merem miasta. Bogdan Borusewicz złożył także kwiaty na wileńskim cmentarzu na Rossie.