Narzędzia:

Ponad 400 tys. zł od Senatu na Polonijną Gwiazdkę 2011

29.12.2011

Ponad 400 tys. zł przeznaczył Senat na Polonijną Gwiazdkę 2011.  Przyznana decyzją Prezydium Senatu kwota sfinansuje akcję pomocy świątecznej dla środowisk Polonii i Polaków głównie na Ukrainie, Białorusi, Litwie, w Rumunii, Armenii, Mołdowie, Gruzji i Rosji, w tym w odległych syberyjskich obwodach.

W akcję pomocy świątecznej dla Polaków poza granicami kraju w bieżącym roku zaangażowało się 12 polskich organizacji. Są to Caritas Polska, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w Warszawie, Fundacja na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny w Białymstoku, Forum Organizacji Pozarządowych Działających na rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin „Razem” w Zabrzu, Regionalne Stowarzyszenie Wschód-Zachód w Płocku, Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna, Fundacja Polska Pomoc w Białymstoku, Fundacja Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy” w Krakowie, Fundacja Oświata Polska za Granicą w Warszawie, Fundacja Nasza Gmina w Dulczy Małej i Fundacja Odra-Niemen we Wrocławiu.

Dzięki tym organizacjom i wolontariuszom, w okresie świątecznym do potrzebujących rodaków dotarła pomoc w postaci artykułów codziennego użytku (żywność, odzież, obuwie, środki czystości, dla dzieci artykuły szkolne i sportowe oraz słodycze), a także książki i upominki. W akcję pomocy Polakom na Wschodzie włączyły się jak co roku władze lokalne oraz sponsorzy i darczyńcy prywatni. Na przełomie roku większość organizacji polonijnych, placówek oświatowych i parafii za granicą przygotowuje spotkania opłatkowe i mikołajkowe. Wspólne kolędowanie, a dla dzieci zabawy choinkowe to okazja do integracji tych środowisk, do krzewienia polskiej mowy i kultury. Dla rodaków rozsianych po świecie senacka pomoc jest symbolem więzi z Polską i uczestnictwa we wspólnocie narodowej ponad granicami.

Pomoc świąteczna to nie tylko paczki i dary. Wśród tegorocznych organizatorów świątecznej akcji polonijnej jest Fundacja Przyjaciół Wilna i Grodna „Serce dzieciom” w Gdyni, która od 19 lat przygotowuje pobyty dzieci polskich z sierocińców na Litwie: Szkoły-Internatu nr 3 w Nowej Wilejce, Domu Dziecka nr 3 w Wilnie i Solecznickiego Domu Dziecka. Dzieci przyjeżdżają co roku na całe wakacje, Wielkanoc i Boże Narodzenie. Grudniowe święta setka dzieci spędziła wśród zaprzyjaźnionych polskich rodzin na Pomorzu.

Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie zrealizowała kolejną edycję programu integracyjnego dla dzieci - uczniów szkół z polskim językiem nauczania w rejonie solecznickim na Litwie pod hasłem „Polonijna Gwiazdka na Sportowo”. Znalazły się w nim rozgrywki sportowe i  gry zręcznościowe, a także wspólne spotkania opłatkowe z polskimi rówieśnikami.

Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia Obwodu Żytomierskiego przeprowadził akcję charytatywną pn. „Święta się zbliżają. Podaruj dzieciom święta”. Do Klubów Stypendystów należy młodzież polskiego pochodzenia, studiująca na uczelniach w krajach zamieszkania. W ramach akcji studenci odwiedzili pierwszoklasistów z polskiej klasy pierwszej w Żytomierzu - w szkole nr 36 im. Jarosława Dąbrowskiego. Zorganizowali dla nich  gry, zabawy oraz konkursy. Nie zabrakło stypendysty przebranego za Świętego Mikołaja, oczywiście z podarkami świątecznymi

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Konferencja „Polki na emigracji i za granicą”

Polki są aktywnymi uczestniczkami i organizatorkami życia polonijnego – to główny wniosek z dyskusji, zorganizowanej przez komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Życzenia Marszałka Senatu na Dzień Polonii i Polaków za Granicą

Niech świadomość przynależności do Narodu Polskiego będzie dla Państwa zawsze powodem do dumy, a biało-czerwona flaga i orzeł biały zawsze i nierozerwalnie łączą Was z ukochaną Ojczyzną - powiedział prof. Tomasz Grodzki.

Nie żyje Emilia Chmielowa, działaczka polonijna

27 kwietnia 2021 roku zmarła Emilia Chmielowa urodzona we Lwowie 19 października 1948 roku.