Narzędzia:

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk oddał hołd ostatniej Pierwszej Damie II RP Śp. Karolinie Kaczorowskiej

23.04.2022
Fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk uczestniczył, w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego, w państwowej ceremonii pogrzebowej śp. Karoliny Kaczorowskiej, wdowy po ostatnim prezydencie II RP na uchodźstwie, śp. Ryszardzie Kaczorowskim.

Uroczystość odbyła się 23 kwietnia br. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Prochy Śp. Karoliny Kaczorowskiej, zgodnie z wolą rodziny, spoczęły przy małżonku w Panteonie Wielkich Polaków.

Karolina Kaczorowska urodziła się 26 września 1930 r. w Stanisławowie. W 1940 r. wraz z rodziną została zesłana w głąb ZSRR, do republiki Komi. Po latach wspominała: „Staliśmy się wygnańcami, bo byliśmy Polakami i katolikami. Zostaliśmy skazani na niewyobrażalne cierpienia. Potem był pielgrzymi szlak i gorzki chleb emigrantów”. Latem 1941 r., gdy ogłoszono „amnestię” i rozpoczęło się formowanie Armii Andersa, Karolina Kaczorowska znalazła się w grupie ludności cywilnej ewakuowanej z formowanym w ZSRR polskim wojskiem. W Iranie rozpoczęła naukę w jednej z tamtejszych szkół polskich i zaangażowała się w służbę harcerską. Po kilku miesiącach trafiła do Karaczi w Indiach Brytyjskich, a następnie do Ugandy, do polskiej osady Koja koło Kampali, gdzie pozostała do 1948 r. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii ukończyła studia na Uniwersytecie w Londynie. Pracowała następnie jako nauczycielka, uczyła języka polskiego i historii w szkołach dla polskich dzieci w Londynie, poświęciła się również działalności w harcerstwie polskim na uchodźstwie i przy tej okazji poznała przyszłego męża. Angażowała się też w życie parafii św. Franciszka z Asyżu w Londynie, gdzie odbyły się uroczystości żałobne w 2021 r. Karolina Kaczorowska aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym polskiej emigracji, była osobą niezwykle zasłużoną w działalności charytatywnej Zjednoczenia Polek w Wielkiej Brytanii.

Pełniąc funkcję Pierwszej Damy, uczestniczyła m.in. w przełomowych londyńskich spotkaniach prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego z premierem Tadeuszem Mazowieckim w lutym 1990 r. i marszałkiem Senatu RP Andrzejem Stelmachowskim w listopadzie 1990 r. W grudniu 1990 roku wraz z mężem, pierwszy raz po 50 latach, przybyła do Polski na uroczystość przekazania insygniów władzy nowo wybranemu prezydentowi elektowi Lechowi Wałęsie. Wieczorem 22 grudnia 1990 r. na Zamku Królewskim w Warszawie jej mąż zakończył misję władz na uchodźstwie.

W 2012 r. Karolina Kaczorowska została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w kształtowaniu moralnej i patriotycznej postawy młodzieży w kraju i za granicą i za ofiarną działalność publiczną”.

W 2016 r. została powołana do Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, w której reprezentowała środowiska emigracyjne.

Uroczystość pożegnania zmarłej 21 sierpnia 2021 r. w Londynie Śp. Karoliny Kaczorowskiej, zorganizowana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, odbyła się w 87. rocznicę uchwalenia konstytucji kwietniowej, która umożliwiła – jak podkreślił szef urzędu ds. kombatantów Jan Kasprzyk – „zachowanie ciągłości państwowej na uchodźstwie podczas okupacji niemieckiej, sowieckiej i w czasie zniewolenia komunistycznego”. Mszy pogrzebowej przewodniczył metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił biskup polowy Wojska Polskiego, wieloletni delegat Episkopatu Polski do spraw Polonii Wiesław Lechowicz.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Społeczny projekt reformy mediów publicznych

Na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu zaprezentowano społeczny projekt reformy mediów publicznych. Zakłada on uspołecznienie mediów publicznych, co oznacza ich odpolitycznienie i nawiązanie lepszego kontaktu z odbiorcami.

Prace w komisjach senackich – 4 października 2022 r.

Obradowały senackie komisje: zdrowia, gospodarki narodowej, rolnictwa, infrastruktury, samorządu terytorialnego, obrony narodowej, spraw emigracji, budżetu, samorządy terytorialnego, rodziny oraz petycji

Szef Kancelarii Senatu na uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy

Szef Kancelarii Senatu Adam Niemczewski w imieniu Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego 2 października 2022 r. wziął udział w uroczystości otwarcia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.