Narzędzia:

Wicemarszałek Borusewicz z wizytą na Litwie

sprawy międzynarodowe 19.10.2021
Wizyta w Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach - fot. Hubert Pielas, Kancelaria Senatu

W trzecim dniu wizyty w Republice Litewskiej, 21 października br. Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odwiedził Gimnazjum im. J. Śniadeckiego w Solecznikach i spotkał się z merem miasta, Zdzisławem Palewiczem. Odwiedził też cmentarz na Rossie w Wilnie, gdzie złożył kwiaty przed Mauzoleum Matki i Serca Syna oraz w kaplicy Powstańców Styczniowych

Wizyta Marszałka Borusewicza na Litwie w dniach 19-22 października ma związek z 230. rocznicą Zaręczenia Wzajemnego Polski i Litwy.

20 października br. Wicemarszałek Senatu odwiedził gimnazjum im. K. Parczewskiego w Niemenczynie, gdzie rozmawiał między innymi z dyrektorem placówki, Tadeuszem Grygorowiczem. Na cmentarzu na Antokolu w Wilnie złożył kwiaty przy memoriale ofiar 13 stycznia 1991 roku oraz w kwaterze polskich żołnierzy 1920 roku. Bogdan Borusewicz rozmawiał też z Wiceprzewodniczącym Sejmu Republiki Litewskiej Juliusem Sabatauskasem.

19 października br. Wicemarszałek Senatu RP  wziął udział w odbywających się w Wilnie obchodach 230. rocznicy Zaręczenia Wzajemnego Obojga Narodów. W gmachu Sejmu Republiki Litewskiej Marszałek Borusewicz uczestniczył w otwarciu wystawy „Konstytucja 3 Maja“, wziął także udział w uroczystym posiedzeniu Sejmu Republiki Litewskiej z udziałem prezydentów Polski i Litwy oraz w konferencji naukowej w Pałacu Wielkich Książąt Litewskich.

Występując podczas otwarcia wystawy w litewskim parlamencie Wicemarszałek Senatu powiedział, że bardzo ważne jest, aby Polacy i Litwini wspólnie myśleli o swojej przeszłości. Podkreślił, że Konstytucja 3 Maja wraz z Zaręczeniem Obojga Narodów kontynuowała to, co wcześniej zapisane było w Unii Lubelskiej – równowagę i partnerstwo Rzeczypospolitej Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Było to – jak to określił Marszałek – przedłużenie obowiązywania Unii i dostosowanie jej do ówczesnych warunków. Bogdan Borusewicz przypomniał, że Konstytucja 3 Maja opierała się na ideach Oświecenia, wprowadziła zasadę trójpodziału władzy, demokratyzowała życie publiczne przy jednoczesnym budowaniu silnej władzy państwowej; odpowiadała też na zagrożenia ze strony sąsiadów. „Konstytucja 3 Maja czerpała z zasady poszanowania swobód jednostki, ale także z zasady praworządności” – podkreślił Marszałek Borusewicz. „Dobrze, że wciąż pamiętamy o Konstytucji 3 Maja i o Zaręczeniu, które było integralną częścią tej Konstytucji” – dodał. Marszałek podziękował także polskim i litewskim instytucjom, odpowiedzialnym za zorganizowanie wystawy w Sejmie Republiki Litewskiej. Wystawa przygotowana została przez Instytut Historii Litwy i Muzeum Historii Polski pod patronatem ministerstw spraw zagranicznych obu krajów.

Zaręczenie Wzajemnego Obojga Narodów miało miejsce pięć miesięcy po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni Konstytucji 3 Maja, 20 października 1791 roku. Był to zbiór przepisów wykonawczych do Konstytucji 3 Maja, zapewniających stronie litewskiej proporcjonalny udział Litwinów i Polaków w strukturach zarządzania przyszłym unitarnym państwem.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Posiedzenie Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP

O zmianach w Polskim Ładzie – czy naprawiono już wszystko, co zepsuto, debatowali senatorowie, eksperci i przedstawiciele przedsiębiorców i strony społecznej na posiedzeniu Senackich Zespołów ds. Zrównoważonego Rozwoju oraz MŚP.

Senator Krzysztof Kwiatkowski na obchodach Dnia Samorządu Terytorialnego

Senator Krzysztof Kwiatkowski reprezentował Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego podczas obchodów Dnia Samorządu Terytorialnego.

W Senacie na temat gospodarki i przedsiębiorczości w XX-leciu międzywojennym

26 maja br. w Senacie – z okazji 100. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II RP oraz 115. rocznicy powstania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – dyskutowano o gospodarce polskiej tego okresu.