Narzędzia:

Nagrody Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych - rozdane

edukacja i kultura społeczeństwo 13.02.2020
Rozdanie nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych (Fot.M. Marchlewska - Kancelaria Senatu)

W Senacie 13 lutego 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu pt. „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”. Przewodniczący jury wicemarszałek Senatu Michał Kamiński  podziękował dziennikarzom polonijnym za to, że z determinacją i talentem podtrzymują polską kulturę, język, tożsamość narodową i więź  Polaków zza granicy z ojczyzną.

Podsumowując tegoroczny konkurs, wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon podkreśliła, że to już 16. edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu.  Poinformowała, że na konkurs nadesłano 31 prac m.in. z  Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Czech, Stanów Zjednoczonych i z Polski. Były wśród nich artykuły prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne, teksty z portali internetowych.

Z nadesłanych prac wynika, że nasi rodacy żyjący poza granicami są przywiązani do polskiej kultury, języka i obyczajów. Starają się ocalić od zapomnienia polskie dziedzictwo na Kresach Wschodnich, a na Zachodzie upowszechniają polskie tradycje, kulturę, dbają o polskie pamiątki. Zaś polscy artyści, twórcy, czerpią z bogatego dorobku kulturalnego wcześniejszych pokoleń.

W tym roku jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych,  pierwszych nagród:

Cezaremu Galkowi za reportaż wyemitowany w Radiu Zachód pt. „80 lat miłości do Wilna”.  To barwna, wielowymiarowa opowieść o postaci związanej z Wilnem, o miłości do tego miasta, o kultywowaniu wileńskiego, miejskiego folkloru, działalności artystycznej promującej ten folklor, o gromadzeniu i ocaleniu przed zapomnieniem tekstów wileńskich piosenek. Dzięki multiplikacji przestrzeni i narracji odbiorca staje się uczestnikiem wydarzeń przedstawionych w reportażu

oraz

Alicji Grzechowiak za reportaż filmowy wyemitowany w TVP Wilno pt. „Pani Krystyna”. To reportaż filmowy o Krystynie Adamowicz, dziennikarce, społeczniczce, która całe życie poświęciła wspieraniu kultury i języka polskiego na Litwie. Praca otrzymuje najwyższą nagrodę z uwagi na wybór bohatera, na realizację budującą nostalgiczny nastrój oraz spójny i interesujący przekaz.

Laureatem  trzeciej nagrody został Rafał Skórski, za tekst opublikowany w kwartalniku „Gourmet” pt. „Francuska klasyka z polskim rodowodem”. To interesujące spojrzenie na temat konkursu. Tekst opowiada o wkładzie Polaków we francuską kuchnię poprzez pryzmat sukcesu polskiego restauratora we Francji. Według jury sukces polskiego szefa kuchni oparty o polską kulturę kulinarną jest znakomitą promocją Polski we Francji.        

Jury zdecydowało o przyznaniu czterech równorzędnych wyróżnień:

Grażynie Preder za reportaż radiowy wyemitowany na antenie Polskiego Radia Koszalin pt. „Życie w cieniu pałacu”.  Bohaterem reportażu jest odrestaurowany pałac, który w podwileńskiej miejscowości staje się centrum życia kulturalnego, ma wpływ na przywracacie polskiej pamięci historycznej i popularyzację polskiej kultury.

Agacie Rokickej za reportaż radiowy wyemitowany na antenie Radia Szczecin pt. „Dziecięca lwowska fala”.  Widzimy świat radia oczami dzieci, które w języku polskim tworzą audycje we lwowskim radiu. To radio upowszechnia polskie tradycje, polską kulturę i integruje polską młodzież ze Lwowa

Artemowi Czernyszewowi za reportaż radiowy wyemitowany na antenie radia Rodacy Na Syberii pt. „Zakończenie roku szkolnego w Abakanie”. Z wypowiedzi bohaterów reportażu, z których wyłania się obraz żyjących w Republice Chakasji w Rosji osób polskiego pochodzenia, które mimo, że nie jest to łatwe starają się pielęgnować polskość, kultywować polskie obyczaje i kulturę.

Piotrowi Płonce za reportaż wyemitowany w PepeTV pt. „Poezjada”. Reportaż dokumentuje cenną inicjatywę polonijną w Niemczech – cykliczne spotkania polonijnych artystów – poetów, muzyków, którzy mają możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Te spotkania artystyczne pozwalają nie tylko na integrację środowiska polonijnego i budowanie wspólnoty polonijnej, ale poprzez tworzenie kultury opartej na polskiej spuściźnie kulturowej, na jej zachowanie.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Marszałek Senatu członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego

Prof. Tomasz Grodzki odebrał wyróżnienie podczas odbywającego się w Jachrance XV Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego.

Senatorowie i eksperci negatywnie o przewidzianych w Polskim Ładzie rozwiązaniach podatkowych i emerytalnych

Posiedzenie senackich zespołów nt. rozwiązań podatkowych Polskiego Ładu

Konferencja „Strategia Zielonego Ładu w aspekcie transformacji klimatycznej” z udziałem Wicemarszałkini Senatu

Wicemarszałkini Senatu Gabriela Morawska-Stanecka wzięła udział w debacie o Strategii Zielonego Ładu, która odbyła się w ramach konferencji poświęconej przyszłości Unii Europejskiej.