Narzędzia:

Nagrody Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych - rozdane

edukacja i kultura społeczeństwo 13.02.2020
Rozdanie nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych (Fot.M. Marchlewska - Kancelaria Senatu)

W Senacie 13 lutego 2020 r. odbyła się uroczystość wręczenia nagród w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych o Nagrodę Marszałka Senatu pt. „Tylko tworząc kulturę można ją zachować”. Przewodniczący jury wicemarszałek Senatu Michał Kamiński  podziękował dziennikarzom polonijnym za to, że z determinacją i talentem podtrzymują polską kulturę, język, tożsamość narodową i więź  Polaków zza granicy z ojczyzną.

Podsumowując tegoroczny konkurs, wicedyrektor Centrum Informacyjnego Senatu Anna Godzwon podkreśliła, że to już 16. edycja konkursu o Nagrodę Marszałka Senatu.  Poinformowała, że na konkurs nadesłano 31 prac m.in. z  Litwy, Ukrainy, Niemiec, Austrii, Czech, Stanów Zjednoczonych i z Polski. Były wśród nich artykuły prasowe, reportaże radiowe i telewizyjne, teksty z portali internetowych.

Z nadesłanych prac wynika, że nasi rodacy żyjący poza granicami są przywiązani do polskiej kultury, języka i obyczajów. Starają się ocalić od zapomnienia polskie dziedzictwo na Kresach Wschodnich, a na Zachodzie upowszechniają polskie tradycje, kulturę, dbają o polskie pamiątki. Zaś polscy artyści, twórcy, czerpią z bogatego dorobku kulturalnego wcześniejszych pokoleń.

W tym roku jury zdecydowało o przyznaniu dwóch równorzędnych,  pierwszych nagród:

Cezaremu Galkowi za reportaż wyemitowany w Radiu Zachód pt. „80 lat miłości do Wilna”.  To barwna, wielowymiarowa opowieść o postaci związanej z Wilnem, o miłości do tego miasta, o kultywowaniu wileńskiego, miejskiego folkloru, działalności artystycznej promującej ten folklor, o gromadzeniu i ocaleniu przed zapomnieniem tekstów wileńskich piosenek. Dzięki multiplikacji przestrzeni i narracji odbiorca staje się uczestnikiem wydarzeń przedstawionych w reportażu

oraz

Alicji Grzechowiak za reportaż filmowy wyemitowany w TVP Wilno pt. „Pani Krystyna”. To reportaż filmowy o Krystynie Adamowicz, dziennikarce, społeczniczce, która całe życie poświęciła wspieraniu kultury i języka polskiego na Litwie. Praca otrzymuje najwyższą nagrodę z uwagi na wybór bohatera, na realizację budującą nostalgiczny nastrój oraz spójny i interesujący przekaz.

Laureatem  trzeciej nagrody został Rafał Skórski, za tekst opublikowany w kwartalniku „Gourmet” pt. „Francuska klasyka z polskim rodowodem”. To interesujące spojrzenie na temat konkursu. Tekst opowiada o wkładzie Polaków we francuską kuchnię poprzez pryzmat sukcesu polskiego restauratora we Francji. Według jury sukces polskiego szefa kuchni oparty o polską kulturę kulinarną jest znakomitą promocją Polski we Francji.        

Jury zdecydowało o przyznaniu czterech równorzędnych wyróżnień:

Grażynie Preder za reportaż radiowy wyemitowany na antenie Polskiego Radia Koszalin pt. „Życie w cieniu pałacu”.  Bohaterem reportażu jest odrestaurowany pałac, który w podwileńskiej miejscowości staje się centrum życia kulturalnego, ma wpływ na przywracacie polskiej pamięci historycznej i popularyzację polskiej kultury.

Agacie Rokickej za reportaż radiowy wyemitowany na antenie Radia Szczecin pt. „Dziecięca lwowska fala”.  Widzimy świat radia oczami dzieci, które w języku polskim tworzą audycje we lwowskim radiu. To radio upowszechnia polskie tradycje, polską kulturę i integruje polską młodzież ze Lwowa

Artemowi Czernyszewowi za reportaż radiowy wyemitowany na antenie radia Rodacy Na Syberii pt. „Zakończenie roku szkolnego w Abakanie”. Z wypowiedzi bohaterów reportażu, z których wyłania się obraz żyjących w Republice Chakasji w Rosji osób polskiego pochodzenia, które mimo, że nie jest to łatwe starają się pielęgnować polskość, kultywować polskie obyczaje i kulturę.

Piotrowi Płonce za reportaż wyemitowany w PepeTV pt. „Poezjada”. Reportaż dokumentuje cenną inicjatywę polonijną w Niemczech – cykliczne spotkania polonijnych artystów – poetów, muzyków, którzy mają możliwość zaprezentowania swojej twórczości. Te spotkania artystyczne pozwalają nie tylko na integrację środowiska polonijnego i budowanie wspólnoty polonijnej, ale poprzez tworzenie kultury opartej na polskiej spuściźnie kulturowej, na jej zachowanie.

 


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

„Dzieci i ryby mają głos” - debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP

„Czysta, zielona, przyjazna planeta – która po prostu musi ocaleć – to temat niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem dumny, że w Senacie możemy o tym z młodzieżą rozmawiać” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, spraw zagranicznych, nauki, edukacji i sportu