Narzędzia:

Spotkanie Marszałka Senatu z Radą Polonii Świata

17.12.2019
Spotkanie Marszałka Senatu z Radą Polonii Świata (Fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu)

Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki przyjął we wtorek, 17 grudnia prezydium Rady Polonii Świata z jej przewodniczącą Teresą Berezowską na czele. Rozmowa dotyczyła współpracy Senatu z Polonią w nowej kadencji Izby oraz planowanego na 2021 r. VI Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z Zagranicy.

W spotkaniu wzięli także udział członkowie Prezydium Rady Polonii Świata: wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Bożena Kamińska, prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanowa, prezes Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech Alexander Zając, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat oraz przedstawiciel ZHP poza granicami kraju Tomasz Kostienko. W rozmowach uczestniczył też przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Kazimierz Michał Ujazdowski oraz zastępca przewodniczącego tej komisji, senator Wojciech Ziemniak.

Rada Polonii Świata skupia ponad 40 organizacji polonijnych z całego świata, koordynuje ich  wspólne działania oraz zwołuje Światowe Zjazdy Polonii i Polaków z Zagranicy. Ostatni, V Światowy Zjazd odbył się w 2018 roku w rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości pod hasłem: „Łączy nas Niepodległa” .

Odrodzony w 1989 r. Senat ponownie objął opieką Polaków żyjących poza ojczyzną. W 1990 r. powołano do życia Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, którego prezesem został marszałek Senatu I kadencji Andrzej Stelmachowski.

Marszałek Senatu jest patronem honorowym wielu inicjatyw na rzecz Polonii, a także ważnych wydarzeń z udziałem rodaków z zagranicy. Dzięki pracom Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senat dba o utrzymanie więzi z krajem przez Polaków i osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe za granicą. Interesuje się ich aktualnymi problemami i statusem prawnym w krajach zamieszkania. Inicjuje aktywność i współpracę środowisk polonijnych i polskich w świecie. Dba o ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, narodowej tradycji i obyczaju. Częste spotkania i  wizyty przedstawicieli organizacji polonijnych w  Senacie są doskonałą okazją do zapoznania się z aktualną sytuacją w  środowiskach, które reprezentują, z ich problemami i potrzebami.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Prace w komisjach senackich - 4 sierpnia 2021 r.

Obradowały senackie komisje: ustawodawcza, kultury i środków przekazu, rodziny, polityki senioralnej i społecznej oraz nauki, edukacji i sportu.

Wicemarszałek Senatu RP na uroczystościach powstańczych

Marek Pęk wziął udział 3 sierpnia br. w uroczystych obchodach 77. rocznicy zdobycia w czasie Powstania Warszawskiego niemieckiego posterunku żandarmerii w Warszawie przy ul. Żelaznej.

Wicemarszałkini Senatu RP na Gali XII edycji Konkursu „Być Polakiem"

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie 3 sierpnia br. Gabriela Morawska-Stanecka odczytała list od Marszałka Senatu RP, który objął konkurs swoim patronatem.