Narzędzia:

Przewodniczący senackiej Komisji Emigracji spotkał się z grupą Polonii z Ameryki Południowej

edukacja i kultura 10.12.2019
Spotkanie przewodniczącego senackiej komisji emigracji z Polonią z Ameryki Południowej (Fot. M. Józefaciuk - Kancelaria Senatu)

Przewodniczący senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Kazimierz Michał Ujazdowski zapewnił na spotkaniu 10 grudnia 2019 r. grupę Polonii z Ameryki Południowej, że Senat, który jest zobowiązany do podtrzymywania łączności z Polonią i Polakami za granicą będzie to mocne zobowiązanie kontynuować.

Przewodniczący  powiedział do uczestników spotkania, że „oczekuje od nich stałego partnerstwa i współpracy w promocji kultury polskiej, która jest narzędziem budowania pozycji Rzeczypospolitej w świecie".

Na spotkanie w Senacie przybyli uczestnicy polonijnych projektów realizowanych w Polsce dla nauczycieli języka polskiego i choreografów polonijnych zespołów folklorystycznych z Argentyny, Brazylii, Wenezueli i Peru.

W spotkaniu udział wzięli: senator Barbara Borys-Damięcka, senator Alicja Chybicka oraz prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Bonisławski.  

Przewodniczący komisji podziękował uczestnikom spotkania za wysiłek wkładany w dzieło promocji polskiej kultury i języka polskiego. „Jesteście najlepszą wizytówką i ambasadorami kultury polskiej na świecie” – powiedział przewodniczący Komisji. Dodał, że dzięki ich relacjom z narodami, które zechciały przyjąć Polaków w trudnych momentach historii, dzięki ich kreatywności, pracowitości budowana jest pozycja Polski na arenie międzynarodowej. „Jesteście partnerami i współtwórcami polityki zagranicznej w promowaniu Polski” – powiedział senator Ujazdowski.  Podkreślił, że liczy na współpracę, na pomysły i dialog dotyczący dopasowania tej polityki do współczesności.

Prezes Bonisławski opowiedział o kontaktach Stowarzyszenia z Polonią południowoamerykańską, o tym, że udało się zwołać Kongres Młodzieży Polonijnej  w Kurytybie i od tamtej pory udało się nawiązać szerszą współpracę. Wyraził przekonanie, że od Kongresu Ameryka Południowa leży bliżej Polski.

Senator Barbara Borys-Damięcka zachęcała uczestników spotkania do rozmowy. Mówiła, że to spotkanie jest po to, aby wysłuchać z jakimi borykają się problemami, jakie mają potrzeby, ale też jakie mają pomysły na podtrzymywanie więzi z macierzą.

Uczestnicy dziękowali za warsztaty, spotkania, w których mieli możliwość uczestniczyć. Wskazywali, że projekty przybliżyły im współczesną Polskę i Polaków. Mówili, że brakuje im materiałów w języku polskim, szkoleń, wymiany informacji, spotkań, podręczników, bazy informacji o strojach, o tańcach, dostępu do nagrań muzyki ludowej, pomieszczeń na próby, na lekcje języka polskiego. Nauczyciele mówili, że udział w szkoleniu w Polsce otworzył im perspektywę na przyszłość i myślą o powołaniu Stowarzyszenia Nauczycieli Polonijnych na Amerykę Południową. Prosili o to, by kolejne programy adresowane dla Polonii w Ameryce Południowej konsultować z nimi.

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy polonijnych projektów: „Szańce kultury – promocja kultury polskiej w Ameryce Południowej”, „Wspomaganie efektywności nauki języka polskiego drogą do wzmocnienia poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii w Ameryce Południowej”. Organizatorem projektów jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Oba zadania są dofinansowane z dotacji senackiej przeznaczonej na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą.


 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy

Komisja Nadzwyczajna ds. nielegalnej inwigilacji wysłuchała senatora Krzysztofa Brejzy oraz ekspertów z Uniwersytetów Jagiellońskiego i Gdańskiego

Prace w komisjach senackich – 19 stycznia 2022 r.

Obradowały komisje senackie, m.in. rolnictwa, rodziny, praw człowieka i samorządu terytorialnego, budżetu i finansów publicznych.

Prace w komisjach senackich – 18 stycznia 2022 r.

Obradowała Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.