Narzędzia:

Marszałek Tomasz Grodzki otworzył VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

edukacja i kultura 26.11.2019
VI Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie (fot. M Józefaciuk, Kancelaria Senatu)

Nie sposób przecenić zasług mediów polonijnych dla budowania wspólnoty narodowej Polonii i Polaków za granicą – powiedział 26 listopada 2019 r. marszałek Senatu Tomasz Grodzki podczas otwarcia VI Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.

„To, co nas spaja to tożsamość - wspólnota języka i wiary, kultywowanie i popularyzacja rodzimej kultury, upowszechnianie wiedzy o Polsce współczesnej, polskiej historii i wkładzie Polski w historię powszechną” – powiedział marszałek Grodzki. Zapewnił, że Senat będzie kontynuował działania wspierające Polonię i Polaków poza granicami. Podkreślił zasługi swojego poprzednika, Stanisława Karczewskiego, w rozwoju Federacji i opieki nad Polonią.

Podziękował polonijnym dziennikarzom za to, co robią poza granicami Polski  dla integralności Polaków i Polonii. Zachęcał dziennikarzy, by „wysoko trzymali nie tylko sztandar polskości,  ale dziennikarstwa”, bo, jak zaznaczył, dziennikarze polonijni działają często w trudnych warunkach i dlatego ich działalność tym bardziej zasługuje na docenienie. Wyraził też satysfakcję, że to w Senacie w 2014 r. narodziła się Federacja. Zaznaczył, że docenia inicjatywę przedstawicieli polskich mediów z Ukrainy, Litwy, Białorusi i Łotwy powołania Federacji Mediów Polonijnych na Wschodzie jako swoistej reprezentacji polskich mediów na  Kresach.

Życzył uczestnikom konferencji owocnych obrad i zaznaczył, że są zawsze mile widzianymi gośćmi w Senacie.

„Kiedy zastanawiam się nad fenomenom polskości, to zawsze myślę o dwóch fenomenach. Pierwszy, to polskie odrodzenie narodowe na Śląsku, które odbywało się bez jakiegokolwiek zaplecza instytucjonalnego. Drugi fenomen – to utrzymanie żywiołu polskiego na Wschodzie wobec niewyobrażalnej presji rusyfikacyjnej…” – powiedział Michał Kamiński, wicemarszałek Senatu. Dodał, że jest zasługą mediów polonijnych utrzymanie łączności z duchem narodu polskiego.

Mikołaj Falkowski, prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie podkreślił, że to bardzo ważna chwila, ponieważ federacja spotyka się w Senacie. Podziękował w imieniu Fundacji, ale także polskich mediów na Wschodzie, za to, że dzięki Senatowi udało się dokonać czegoś spektakularnego – utrzymać i umocnić polskie media na Wschodzie. „Łączą nas nie tylko pieniądze przekazywane przez Senat, ale również wartości” - zaznaczył.

Rafał Dzięciołowski z  Fundacji Wolność i Demokracja, która współtworzyła Federację Mediów Polskich podkreślił, że wszyscy pamiętają początki i warunki działania mediów na Wschodzie - brak stabilności finansowania, brak perspektyw rozwoju. Wyraził nadzieję, że ten stan nigdy się już nie powtórzy. Zwracając się do przedstawicieli polskich mediów na Wschodzie powiedział: „Jesteście elitą elit. Marszałek mówił o wysoko podniesionym sztandarze polskości. Bez wątpienia, takim sztandarem są właśnie polskie media” - powiedział. Dzięki istnieniu mediów, nawet tych najmniejszych, znajdujących się w najbardziej odległych zakątkach świata, wiemy, że są tam Polacy, że istniejemy. Jest to wartość, których nie powinniśmy poświęcić na ołtarzu wielkich koncernów medialnych – dodał. Zaznaczył, że rolą mediów jest wzmacnianie i budowanie społeczności polskiej. „Istotą jest aktywność obywatelska i krzewienie ducha wolności” – powiedział Dzięciołowski.

Uczestnicy konferencji wysłuchali informacji o działalności polskich mediów na Wschodzie. Oleg Czerwiński zaprezentował media polskie w Kazachstanie, Elena Pumnea omówiła działalność mediów polskich w Mołdawii.  

Na spotkaniu podsumowano też kampanię społeczną #KtoTyJesteś. Uczestnikom konferencji zostały zaprezentowane dwa spoty, które były wykorzystywane w drugiej edycji kampanii. Jak wyjaśnił Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, zostały one zrealizowane w 7 wersjach językowych, specjalnie na potrzeby Polaków mieszkających na Wschodzie. Pierwsza, ubiegłoroczna edycja, skierowana była głównie do Polaków mieszkających na Zachodzie. Filmy te dotarły do prawie pół miliona unikalnych użytkowników, przede wszystkim do ludzi w wieku 25-35 lat. Spoty miały największą popularność na terenie Litwy, Ukrainy i Polski, ale docierały również do Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii i Irlandii – powiedział Juliusz Szymczak-Gałkowski, przedstawiciel Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Częścią konferencji był panel poświęcony fakenewsom i dezinformacji, charakterystyce zjawiska i możliwościom przeciwdziałania m.in. przez weryfikację informacji w sieci. Fakenewsy i cyberataki stały się naszą rzeczywistością dziennikarską i polityczną powiedziała Maria Przełomiec, która prowadziła ten panel. Pytała panelistów, co zagraża bardziej mediom polskim na Wschodzie cyberataki czy fakenewsy? Kamil Basaj  z „Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń” podkreślił, że zagrożeniem jest już samo środowisko, w którym media funkcjonują, bo ilość informacji jest tak duża, że trudna jest ich weryfikacja. Jego zdaniem fakenewsa łatwo obecnie zidentyfikować, natomiast większym zagrożeniem są  akcje prowadzone z wykorzystaniem rzeczników prasowych, interpretacji wydarzeń, przedstawiania fałszywych dowodów. Jego zdaniem trzeba znać mechanizmy manipulacji, by zweryfikować tak podane informacje. Piotr Żochowski  z Ośrodka Studiów Wschodnich podkreślił, że Rosjanie w oficjalnych publikacjach podają, iż konflikt zbrojny obecnie w 80 proc. wygrywa skuteczna manipulacja informacją. Mówił, że Rosja posługuje się wojną pamięci. Wskazywał, że ważną rolą mediów polskich na Wschodzie jest propagowanie polskiej historii. „Ich zasługą jest to, że nabieramy odporności, bronimy własnych wartości i wówczas władze Rosji stają się bezsilne” – powiedział Żochowski. Dodał, że jeśli wiemy, czego bronimy, to już atak nie jest straszny. Mirosław Rowicki z „Kuriera Galicyjskiego” podkreślił, że na Ukrainie toczy się wojna informacyjna i realna i to jest niebezpieczne dla środowisk polskich na Ukrainie. Jednocześnie zaznaczył, że na Ukrainie dezinformacyjne działania bezpośrednie mają niewielki wpływ, natomiast większy wpływ mają  działania pośrednie – poprzez media w Polsce.

Przedstawiciele mediów polskich na Ukrainie, Litwie, Białorusi i Łotwie przyjęli statut Stowarzyszenia „Federacja mediów polskich na Wschodzie” i wybrali jego władze podczas konferencji w Senacie poświęconej polskim mediom na Wschodzie, która odbyła się 30 maja 2014 r. Celem federacji jest działalność na rzecz rozwoju mediów polskich na Wschodzie, a także reprezentowanie  ich interesów zarówno wobec instytucji polskich, jak i krajów, w których działają.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wiceszefowa Kancelarii Senatu na Gali X edycji Konkursu im. Olgierda Fietkiewicza

Zastępczyni Szefa Kancelarii Senatu dr Karolina Zioło-Pużuk uczestniczyła w uroczystej Gali X edycji Konkursu im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej.

„Dzieci i ryby mają głos” - debata młodzieżowa z udziałem Marszałka Senatu RP

„Czysta, zielona, przyjazna planeta – która po prostu musi ocaleć – to temat niezwykle ważny, zwłaszcza dla młodego pokolenia. Jestem dumny, że w Senacie możemy o tym z młodzieżą rozmawiać” – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki.

Prace w komisjach senackich – 22 września 2022 r.

Obradowały senackie komisje: praw człowieka, spraw zagranicznych, nauki, edukacji i sportu