Narzędzia:

Komunikat

27.09.2019

Szanowni Państwo!

Poniżej zamieszczamy informacje, które zostały przekazane podczas spotkań z organizacjami pozarządowymi.

 

1.   Kancelaria Senatu zamierza wdrożyć wyłącznie elektroniczną komunikację w procedurze zlecania zadań w zakresie opieki Senatu nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 r.

Pierwszym krokiem będzie podpisywanie składanych w naborze na 2020 r. ofert podpisem kwalifikowanym lub poprzez profil zaufany. Wszelkie informacje dotyczące profilu zaufanego znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://pz.gov.pl oraz https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany, informacje dotyczące podpisu kwalifikowanego dostępne są m.in. na stronie https://sigillum.pl/E-podpis. Podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym muszą dysponować osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, stosownie do reprezentacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kolejnym krokiem będzie podpisywanie pism, umów i sprawozdań w Generatorze Ofert.

2.   Kancelaria Senatu zwraca się z prośbą o weryfikację użytkowników danej organizacji w Generatorze Ofert. Aby dezaktywować konto użytkownika lub zgłosić nowych użytkowników Generatora Ofert, należy na adres przesłać skan aktualnego zgłoszenia użytkowników, które zawierać będzie listę wyłącznie użytkowników upoważnionych do korzystania z Generatora Ofert. Zgłoszenie powinno zawierać imiona, nazwiska i adresy e-mailowe użytkowników (dla każdego użytkownika odrębny adres). Zgłoszenie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji. W zgłoszeniu powinny znaleźć się adresy mailowe, za pomocą których dokonano rejestracji w Generatorze Ofert. Wzór zgłoszenia w załączeniu.

3.   Kancelaria Senatu zwraca się z prośbą o weryfikację danych organizacji w bazie REGON na stronie Głównego Urzędu Statystycznego https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx. Przy rejestracji w Generatorze Ofert, wypełnianiu oferty oraz sporządzaniu umowy dane rejestrowe pobierane są z bazy REGON. Prosimy sprawdzić, czy dane w bazie są aktualne. Dodatkowo prosimy o uzupełnienie profilu organizacji o biogram, w którym należy umieścić krótką charakterystykę działalności danej organizacji. Uzupełnienia wymagają również dane adresowe, numery telefonów i adresy mailowe organizacji.

4.   Kancelaria Senatu przypomina o konieczności przeczytania umowy przed jej podpisaniem. W załączonej prezentacji wskazujemy na zapisy, które najczęściej sprawiają problemy podczas realizacji zadań.
 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Pracownicy Biura Polonijnego są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów podanymi na stronie https://www.senat.gov.pl/kancelaria/struktura-organizacyjna/biuro-polonijne/.

zgłoszenie

prezentacja
 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Nie żyje Barbara Kukulska, wieloletnia prezes Zjednoczenia Polskiego w RPA

17 stycznia 2021 roku zmarła Barbara Kukulska, wieloletnia prezes największej polonijnej organizacji w Republice Południowej Afryki – Zjednoczenia Polskiego w Johannesburgu.

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych rozstrzygnięty

Konkurs o Nagrodę Marszałka Senatu dla dziennikarzy polskich i polonijnych został rozstrzygnięty

Komunikat Biura Polonijnego w sprawie unieważnienia naboru ofert

Szef Kancelarii Senatu unieważnił nabór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2020 roku