Narzędzia:

13 września 2019 r.

13.09.2019

13 września 2019 r. w Senacie marszałek Stanisław Karczewski zainaugurował projekt „Szkoła 6.0”, którego celem jest stworzenie platformy współpracy między polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Marszałek podkreślił znaczenie wysokiej jakości edukacji w kształtowaniu więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską i budowaniu wspólnoty narodowej. „Oświata to element, który pozwala budować więzi. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły na całym świecie przyciągały jak najwięcej dzieci i młodzieży” – powiedział. Jak podkreślił, organizacje polonijne z całego świata, pytane o najważniejsze potrzeby, zawsze odpowiadają tak samo: priorytet to edukacja i nauka języka polskiego. „Podtrzymujemy opinię, że nauka, zwłaszcza języka polskiego, jest najważniejsza” – dodał marszałek. „Ważne jest też rozwijanie się polskich szkół zagranicą. To, aby miały dobre programy, dobrych nauczycieli i żeby stawały się atrakcyjne na różne sposoby” – wskazywał. Zaznaczył, że przekonują go do tego także jego liczne spotkania z Polonią, podczas których rozmawia z młodzieżą i dziećmi mówiącymi po polsku. Dlatego, jego zdaniem, należy dbać o to, aby szkoły były atrakcyjne dla młodych ludzi za granicą. Projekt „Szkoła 6.0” ma umożliwić wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół w Polsce i tymi pracującymi za granicą. „To kolejny z ważnych projektów, które jako Senat wspieramy i dzięki którym budujemy wspólnotę. A nic nie jest w tym procesie ważniejsze niż dzieci i młodzież” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski. Na inauguracji był obecny także szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski.

Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, dofinansowany przez Senat w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, ma na celu podnoszenie poziomu edukacji poprzez stworzenie platformy współpracy między polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi, wymianę doświadczeń między nauczycielami, rozwijanie ich kompetencji m.in. dzięki szkoleniom i warsztatom. Stanowi zachętę do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. Projekt daje szansę na szerzenie wiedzy o Polsce poza granicami, jej kulturze, historii i języku, a także popularyzowanie wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim. To też podkreślenie wagi jakości nauczania i roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

XI Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy – drugi dzień

W dokumencie końcowym, podpisanym przez Marszałka Senatu RP oraz przewodniczących parlamentów Litwy i Ukrainy, znalazło się m.in. potępienie Rosji za agresję przeciwko Ukrainie oraz Białorusi za wywołanie kryzysu migracyjnego na granicy z Litwą i Polską.

Delegacja Senatu odwiedziła Polonię w Kazachstanie

Polska o was nie zapomni, możecie być tego pewni – powiedział Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki do przedstawicieli Polonii na spotkaniu w Domu Polskim we wsi Pierwomajka, które odbyło się 7 listopada br.

Wicemarszałek Pęk z wizytą w Szwajcarii

Wicemarszałek Senatu RP Marek Pęk odwiedził m. in. Muzeum Polskie w Rapperswilu i uczestniczył w Zuchwilu w uroczystościach z okazji 204. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.