Narzędzia:

13 września 2019 r.

13.09.2019

13 września 2019 r. w Senacie marszałek Stanisław Karczewski zainaugurował projekt „Szkoła 6.0”, którego celem jest stworzenie platformy współpracy między polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Marszałek podkreślił znaczenie wysokiej jakości edukacji w kształtowaniu więzi Polaków mieszkających za granicą z Polską i budowaniu wspólnoty narodowej. „Oświata to element, który pozwala budować więzi. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby polskie szkoły na całym świecie przyciągały jak najwięcej dzieci i młodzieży” – powiedział. Jak podkreślił, organizacje polonijne z całego świata, pytane o najważniejsze potrzeby, zawsze odpowiadają tak samo: priorytet to edukacja i nauka języka polskiego. „Podtrzymujemy opinię, że nauka, zwłaszcza języka polskiego, jest najważniejsza” – dodał marszałek. „Ważne jest też rozwijanie się polskich szkół zagranicą. To, aby miały dobre programy, dobrych nauczycieli i żeby stawały się atrakcyjne na różne sposoby” – wskazywał. Zaznaczył, że przekonują go do tego także jego liczne spotkania z Polonią, podczas których rozmawia z młodzieżą i dziećmi mówiącymi po polsku. Dlatego, jego zdaniem, należy dbać o to, aby szkoły były atrakcyjne dla młodych ludzi za granicą. Projekt „Szkoła 6.0” ma umożliwić wymianę doświadczeń między nauczycielami szkół w Polsce i tymi pracującymi za granicą. „To kolejny z ważnych projektów, które jako Senat wspieramy i dzięki którym budujemy wspólnotę. A nic nie jest w tym procesie ważniejsze niż dzieci i młodzież” – powiedział marszałek Stanisław Karczewski. Na inauguracji był obecny także szef Kancelarii Senatu minister Jakub Kowalski.

Projekt, realizowany przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, dofinansowany przez Senat w ramach opieki nad Polonią i Polakami za granicą, ma na celu podnoszenie poziomu edukacji poprzez stworzenie platformy współpracy między polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi, wymianę doświadczeń między nauczycielami, rozwijanie ich kompetencji m.in. dzięki szkoleniom i warsztatom. Stanowi zachętę do nawiązywania stałych i pogłębionych kontaktów między szkołami w Polsce i za granicą w celu wzajemnego rozwoju oraz podnoszenia jakości ich nauczania. Projekt daje szansę na szerzenie wiedzy o Polsce poza granicami, jej kulturze, historii i języku, a także popularyzowanie wiedzy o historii i dorobku Polonii i Polaków żyjących za granicą w społeczeństwie polskim. To też podkreślenie wagi jakości nauczania i roli, jaką placówki oświatowe odgrywają w procesie podtrzymywania polskości.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Senatorowie rozmawiali w Gdyni z ekspertami i przedstawicielami młodej polskiej emigracji o tym, jakie powinny być obecnie kierunki i priorytety polityki państwa polskiego wobec Polonii i Polaków za granicą.

Senatorowie wzięli udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja

Senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer wzięli udział w paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago, największym wydarzeniu polonijnym w Stanach Zjednoczonych.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk oddał hołd ostatniej Pierwszej Damie II RP Śp. Karolinie Kaczorowskiej

Ostatnia Pierwsza Dama II RP Karolina Kaczorowska spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej