Narzędzia:

8 września 2019 r.

08.09.2019

Marszałek Stanisław Karczewski 8 września 2019 r. złożył wizytę na Litwie. W Domu Kultury Polskiej zwiedził wystawę „Moto Wilno międzywojenne”, przedstawiającą pełną sukcesów działalność Wileńskiego Towarzystwa Cyklistów i Motocyklistów. Rozmawiał z uczestnikami II Światowego Zjazdu Wilniuków, odbywającego się w Wilnie po 10 latach przerwy pod hasłem „Łączy nas Wilno”. Poinformowali go o dużym sukcesie tego przedsięwzięcia, składającego się na dobry wizerunek Polski i Polaków. Ich zdaniem współpraca z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie pomogła organizatorom zjazdu w osiągnięciu rekordowej frekwencji na organizowanych imprezach. Uczestnicy spotkania byli zdania, że istnieje potrzeba tworzenia platformy dla wilniuków rozproszonych po świecie, a zjazdy powinny się odbywać przynajmniej raz na 2, 3 lata. Ich zdaniem Wilno od wieków było miastem wielonarodowym, a obecnie Litwini zaczynają postrzegać zjazd wilniuków nie jako zagrożenie, ale jako „powrót swoich dzieci do swojego miasta”. Zaczynają rozumieć, że polski dorobek to część wielokulturowego dziedzictwa Litwy.

Marszałek Senatu powiedział, że państwo polskie przez ostatnie lata zmieniło politykę w stosunku do Litwy i dba o polsko-litewskie relacje, a także o Polaków na Litwie. „Zwiększanie środków finansowych na Polonię to nasz obowiązek” – zadeklarował. Jego zdaniem II Zjazd Wilniuków łączy Polskę i Litwę, „tych, którzy tu mieszkają, i tych, którzy mają tu korzenie, a chcą podtrzymywać polskość i dzielić się nią”.

W trakcie wizyty marszałek Senatu złożył wieniec na grobie matki marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie umieszczono urnę z jego sercem, na cmentarzu na Rossie. Wziął udział we mszy św. w Ostrej Bramie.

Odbyło się także spotkanie z przewodniczącym litewskiego Sejmu Viktorasem Pranckietisem. Obecni na nim byli też minister spraw wewnętrznych Litwy Rita Tamašunienė, przedstawicielka Frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin i minister komunikacji Litwy Jaroslav Narkevič.

Marszałek Senatu i przewodniczący Viktoras Pranckietis uczestniczyli w zakończeniu II Zjazdu Wilniuków. Przewodniczący litewskiego Sejmu swoje przemówienie wygłosił w języku polskim. Zwracając się do mieszkańców Wilna, podkreślił, że ich historie stanowią integralną część historii miasta. „Tam, gdzie jesteście państwo, jest i mała część Wilna” – zaznaczył. Podkreślił, że aktywność wilniuków była wyjątkowo ważna, gdy odrodziła się wolność w Polsce i na Litwie. Jak ocenił, wydarzenia tego czasu przyczyniły się do przywrócenia strategicznego partnerstwa między oboma krajami. Według niego zarówno Polska, jak i Litwa w ramach swojej działalności w UE robią wszystko, co w ich mocy, by nieść pomoc innym krajom Europy Środkowej i Wschodniej: Ukrainie, Mołdawii i Gruzji. Przewodniczący Viktoras Pranckietis wyraził nadzieję, że zjazd wilniuków umocni ich związki z Wilnem, a „zyskają na tym kontakty polsko-litewskie, które „są żywe dzięki naszemu dziedzictwu i naszej kulturze”.

Marszałek Stanisław Karczewski podziękował przewodniczącemu za udział w zakończeniu zjazdu i przemówienie po polsku. „Dziękuję panu za dialog, prowadzony od kilku lat, dialog partnerski, czasem trudny. Jak wiele spraw już jednak rozwiązaliśmy, jak bardzo nasze narody stały się przyjazne” – zaznaczył. „Współdziałamy razem na rzecz nawiązywania relacji i przyjaźni między naszymi narodami” – powiedział marszałek. Podkreślił, że Wilno to miasto wyjątkowe, które łączy dzięki otwartości i życzliwości ludzi tam mieszkających, pochodzących stamtąd lub z nim związanych. Jak zaznaczył marszałek, sam należy do tych, którzy Wilno kochają, choć nie mają w nim korzeni. Marszałek Stanisław Karczewski zwrócił uwagę, że w ostatnich latach miało miejsce szereg wizyt polityków polskich i litewskich. Jak podkreślił, wskazuje to, że relacje polsko-litewskie są coraz lepsze, choć „przez wiele lat były zagrożone”. Wspomniał prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który dążył do zbliżenia obu krajów. „My realizujemy jego testament” – podkreślił. Marszałek zapewnił też, że bez względu na wynik zbliżających się jesiennych wyborów parlamentarnych w Polsce to, co zrobiono w czasie ostatnich lat na rzecz zbliżenia Polski i Litwy, sprawi, „że ten dobry kurs zostanie utrzymany”.

Organizatorzy zjazdu Władysław Wojnicz i Walenty Wojniłło przyjęli Victorasa Pranckietisa w poczet honorowych wilniuków i podziękowali Senatowi za wsparcie. Koncert najsłynniejszych utworów Stanisława Moniuszki zakończył spotkanie wilniuków.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senatorowie wzięli udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja

Senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer wzięli udział w paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago, największym wydarzeniu polonijnym w Stanach Zjednoczonych.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk oddał hołd ostatniej Pierwszej Damie II RP Śp. Karolinie Kaczorowskiej

Ostatnia Pierwsza Dama II RP Karolina Kaczorowska spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej

Komisja emigracji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z Kartą Polaka

Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska opracowały program - Pomoc dla Polaków z Ukrainy, który będzie finansowany z rezerwy Prezesa Rady Ministrów w kwocie 28,5 mln zł.