Narzędzia:

5–7 września 2019 r.

07.09.2019

5–7 września 2019 r. marszałek Stanisław Karczewski przebywał na Łotwie.

5 września marszałek Senatu złożył wieniec pod Krzyżem na Słobódce, na polskim cmentarzu wojskowym, gdzie pochowano 237 polskich żołnierzy poległych w Kampanii Łatgalskiej przeciwko bolszewikom w latach 1919–20. Wspólnie z merem Dyneburga Andrejsem Elksniņšem odsłonił pomnika kpt. Korpusu Ochrony Pogranicza Władysława Raginisa, bohaterskiego dowódcy obrony Wizny w czasie kampanii wrześniowej. Marszałek Senatu złożył też wieniec w odnowionej ze środków senackich Kwaterze Wojskowej na cmentarzu w Ławkiesach, na którym pochowano kilkudziesięciu legionistów, poległych we wrześniu 1919 r. w walkach o Dyneburg.

W Dyneburgu, w Domu Polskim, odnowionym ze środków Senatu, marszałek Stanisław Karczewski zwiedził wystawę „Polacy na Łotwie wczoraj i dziś”, poświęconą m.in. poległym żołnierzom. Następnie wręczył tzw. bon pierwszaka, czyli tornistry z pełną wyprawką szkolną, polonijnym uczniom 3 pierwszych klas. Przekazując tornistry pierwszakom z Państwowego Gimnazjum Polskiego im. Józefa Piłsudskiego, marszałek Senatu podziękował ich rodzicom za wychowanie w duchu polskości i życzył, aby to nastawienie do Polski się nie zmieniło. Prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski przypomniał , że gimnazjum jest remontowane ze środków senackich i podkreślił, że pomoc Polakom na Łotwie została przywrócona w obecnej kadencji. Rodzice dzieci podziękowali za pomoc i opiekę Senatu nad szkołą, dzięki której ich dzieci będą mogły się uczyć w bardzo dobrych warunkach.

Na zakończenie tego dnia marszałek Stanisław Karczewski w Centrum Kultury Łotewskiej spotkał się z Polakami i Polonią zamieszkałą na Łotwie. Powiedział licznie zgromadzonym, że cieszy się, iż po raz pierwszy odwiedził ten kraj. „Wiedziałem, że tworzycie tutaj, na Łotwie, polską rodzinę, ale pamiętajcie, że razem tworzymy wielką polską rodzinę na całym świecie. Możemy być dumni, że jesteśmy Polakami. Mamy wspaniałą historię, co podkreślali najwięksi światowi przywódcy, którzy uczestniczyli w niedawnych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ta nasza wielka tęsknota do wolności, która nigdy nie zanikła, nawet pod zaborami, łączy nas wszystkich, łączy Polaków na świecie. Dlatego razem twórzmy naszą wspólnotę, a to, że tak licznie tu przybyliście, pokazuje, że chcecie ją razem z nami budować. Jesteście jedną z wzorcowych grup polonijnych, także ze względu na dbałość o polską pamięć historyczną” – powiedział marszałek Senatu. Zadeklarował wsparcie dla tego, co łączy, przede wszystkim dla oświaty i nauki języka polskiego.

Marszałek Senatu wysoko ocenił współpracę z władzami łotewskimi, także na szczeblu samorządowym, bez której wiele przedsięwzięć byłoby niemożliwych. Podkreślił, że Polska bardzo dynamicznie się rozwija i jest atrakcyjna dla inwestorów i biznesu. Dodał przy tym, że aby korzystać z tej koniunktury, z wolności gospodarczej, „musimy być bezpieczni”. Stąd wspólna potrzeba wzmocnienia wschodniej flanki NATO, obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce czy zakupów nowoczesnego sprzętu wojskowego.

Drugiego dnia wizyty na Łotwie, 6 września, marszałek Stanisław Karczewski odwiedził Muzeum Okupacji w Rydze, spotkał się z przewodniczącą łotewskiego parlamentu Inārą Mūrniece i w jej towarzystwie odwiedził bazę wojskową w Ādaži.

Trzeciego dnia wizyty na Łotwie, 7 września, marszałek Stanisław Karczewski wziął udział w „Narodowym Czytaniu” na uniwersytecie w Dyneburgu. Przeczytał fragment „Katarynki” Bolesława Prusa.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senatorowie wzięli udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja

Senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer wzięli udział w paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago, największym wydarzeniu polonijnym w Stanach Zjednoczonych.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk oddał hołd ostatniej Pierwszej Damie II RP Śp. Karolinie Kaczorowskiej

Ostatnia Pierwsza Dama II RP Karolina Kaczorowska spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej

Komisja emigracji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z Kartą Polaka

Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska opracowały program - Pomoc dla Polaków z Ukrainy, który będzie finansowany z rezerwy Prezesa Rady Ministrów w kwocie 28,5 mln zł.