Narzędzia:

31 lipca 2019 r.

31.07.2019

W 2019 r. Kancelaria Senatu skierowała pomoc do Polonii w 62 krajach z przeznaczeniem dla beneficjentów realizujących zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Wsparcie otrzymała Polonia z: Argentyny, Armenii, Australii, Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Bułgarii, Kanady, Chile, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Japonii, Kazachstanu, Kirgistanu, Kolumbii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Paragwaju, Peru, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, Rosji, Rumunii, Serbii, Singapuru, Słowacji, Słowenii, Stanów Zjednoczonych, Syrii, Szwajcarii, Szwecji, Tadżykistanu, Tunezji, Turcji, Turkmenistanu, Ukrainy, Urugwaju, Uzbekistanu, Wenezueli, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch.

629 wniosków zostało złożonych przez 246 organizacji pozarządowych. 124 otrzymało środki na realizację projektów. Mogły je składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki na Polonią i Polakami za granicą są przekazywane w formie dotacji celowej. Zadania mają być wykonane do 31 grudnia 2019 r. Na tegoroczne projekty w budżecie Kancelarii Senatu przeznaczono 100,5 mln zł, a kwota postulowanych dotacji to ponad 335,65 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na projekty edukacyjne (ok. 33,21 mln zł). Na wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania przeznaczono ok. 16,89 mln zł, na infrastrukturę polonijną – ok. 16,88 mln zł, na kulturę i promocję Polski oraz ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego – ok. 16,61 mln zł, na media polonijne – ok. 12 mln zł, a na pomoc charytatywną i socjalną – ok. 4,86 mln zł.

O dotacje ubiegało się 246 oferentów, a środki na realizację projektów dostało 124.

Dotacje przyznano na realizację 88 ofert dotyczących kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 86 w zakresie edukacji, 39 – w zakresie wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania, 13 skierowanych do mediów polonijnych, 30 w zakresie infrastruktury polonijnej i 16 na pomoc charytatywną i socjalną.

Najwyższa łączna kwota dotacji (ok. 37,02 mln zł) na oferty została przyznana Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie przyznano łącznie ok. 32,41 mln zł, Fundacji Wolność i Demokracja – ok. 9,59 mln zł, Caritas Polska – ok. 2,4 mln zł, Stowarzyszeniu Parafiada im. Św. Kalancjusza – ok. 2,33 mln zł, Fundacji Oświata Polska Za Granicą – ok. 1,21 mln zł, Fundacji na rzecz Dziedzictwa Narodowego Imienia Józefa Piłsudskiego – ok. 808 tys. zł, Fundacji Dziedzictwa Kulturowego – ok. 700 tys. zł, Zgromadzeniu Sióstr od Aniołów – ok. 525 tys. zł i Fundacji dla Polonii – ok. 507 tys. zł. 

Do 15 lipca 2019 r. najwyższa kwota dotacji, ok. 23,79 mln zł, została skierowana na Ukrainę. Na Litwę skierowano ok. 14,79 mln zł, na Białoruś – ok. 8,06 mln zł, do Wlk. Brytanii – ok. 2,77 mln zł, do USA – ok. 2,61 mln zł, do Niemiec – ok. 2,2 mln zł, do Kazachstanu – ok. 1,75 mln zł, do Brazylii – ok. 600 tys. zł i do Australii – ok. 443 tys. zł.

Senacka pomoc została przeznaczona na liczne interesujące i pożyteczne projekty. W dziedzinie edukacji Fundacja Wolność i Demokracja będzie kontynuować projekt „Pod znakiem białego orła. Wspieranie oświaty polonijnej w Niemczech”. Fundacja Towarzystwo Projektów Edukacyjnych opracuje podręcznik do nauki języka polskiego dla uczniów polskich szkół sobotnich w Wlk. Brytanii. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi IV edycję obozów integracyjno-edukacyjnych z językiem polskim „Polska z plecakiem”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” zorganizuje „Lato z Polską – pobyty integracyjno-edukacyjne”. Caritas Polska przygotuje „Kolonie dla dzieci polonijnych 2019”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży program rozwoju kadry nauczycielskiej na Wschodzie „Nauczyciel Plus”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie opracuje „Program stypendialny Plus – Aktywny Student”.

W dziedzinie kultury i promocji Polski oraz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego Stowarzyszenie Oświaty i Kultury Polskiej będzie prowadzić prace konserwatorskie w kościele w Brzozdowicach na Ukrainie. Fundacja Slawistyczna przygotuje XXV Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania”. Fundacja Kompania Kresowa wdroży projekt „Polacy Budżaka w pełnej krasie – wsparcie dla zespołu tańca Polaków w Gaugazji”. Polskie Towarzystwo Historyczne zajmie się „Projektem realizacji muzeum «Liceum polskie w Villard-de-Lans: ośrodek edukacji, walki o wolność i przyjaźni. Przestrzeń muzealna w Zamku»”. Fundacja Ośrodka Karta będzie pracować nad projektem „Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie”.

W celu wzmacniania pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Józefa Piłsudskiego będzie realizować 2 projekty, wspierające działalność statutową instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Ameryce oraz projekt wsparcia finansowego działalności statutowej Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego wdroży projekt „Polak Mały – tożsamość narodowa – kolonia zuchowa”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi drugą edycję akcji „Repatriacja krok po kroku”. Regionalne Stowarzyszenie Wschód – Zachód zorganizuje „Szkolenie liderskie dla kierownictwa organizacji polskich z rosyjskiej Syberii, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu”.

Pomoc dla mediów polonijnych obejmuje projekt Fundacji Wolność i Demokracja „Kresy24.pl – Wschodnia Gazeta Codzienna. Ponadregionalny portal informacyjno-historyczno-publicystyczny Polaków na Wschodzie”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” będzie realizować projekt „Świat opisany po polsku – wsparcie mediów polonijnych na świecie”. Fundacja Edukacji Polonijnej wdroży projekt modernizacji internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków we Włoszech www.naszswiat.it oraz internetowego serwisu informacyjnego dla Polaków w Niemczech www.polskiobserwator.de.

W ramach pomocy przeznaczonej na infrastrukturę polonijną Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przeprowadzi remonty: budynku szkoły im. Szymona Konarskiego w Wilnie, Domu Polskiego w Jasnej Polanie (Kazachstan), Domu Polskiego w Ejszyszkach (Litwa) i budynku Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Bystrzycy. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie przeprowadzi remont budynku ośrodka wypoczynkowego „Nieciecz” (Białoruś).

Pomoc senacka ma także charakter charytatywny i socjalny. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotuje program wsparcia działań medycznych dla środowisk polskich i polonijnych „Misja medyczna”. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie zrealizuje projekt „Pomocy charytatywnej i socjalnej dla polskich środowisk na Wschodzie”. Fundacja Wolność i Demokracja wdroży projekt „Solidarność bez granic – polska pomoc dla Syrii i Ukrainy”. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” przygotuje projekt „Stypendia socjalne dla uczniów i studentów polskiego pochodzenia”.

 

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senatorowie wzięli udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja

Senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer wzięli udział w paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago, największym wydarzeniu polonijnym w Stanach Zjednoczonych.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk oddał hołd ostatniej Pierwszej Damie II RP Śp. Karolinie Kaczorowskiej

Ostatnia Pierwsza Dama II RP Karolina Kaczorowska spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej

Komisja emigracji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z Kartą Polaka

Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska opracowały program - Pomoc dla Polaków z Ukrainy, który będzie finansowany z rezerwy Prezesa Rady Ministrów w kwocie 28,5 mln zł.