Narzędzia:

8 sierpnia 2019 r.

08.08.2019

Przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska spotkała się 8 sierpnia 2019 r. w Senacie z Polakami z Syberii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Białorusi, Mołdawii i Uzbekistanu, przebywającymi w Polsce w ramach szkolenia liderskiego dla przedstawicieli organizacji polskich, zorganizowanego przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód z Płocka. Tego samego dnia Senat odwiedziła młodzież polonijna z USA, Francji, Irlandii i Hiszpanii, uczestnicząca w kolonii „Polska jest w Tobie”.

Podczas spotkania z Polakami ze Wschodu senator Janina Sagatowska podkreśliła rolę rozmowy z naszymi rodakami, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Jak mówiła, dzięki tym spotkaniom może poznać ich potrzeby i problemy, lepiej zaplanować niezbędne wsparcie. Przewodnicząca komisji spraw emigracji dziękowała działaczom za ich trud i poświęcenie, z jakim pracują na rzecz swoich polskich środowisk, często kosztem własnych rodzin. Jak mówiła, za przekazywanie języka ojczystego, wiary i narodowej tradycji należą się im wyrazy największej wdzięczności. Dlatego, zdaniem senator, z nadzieją można patrzeć na przyszłość Polaków żyjących za granicą. Swoją postawą dają także przykład społecznościom, wśród których żyją. Dzięki nim Polacy postrzegani są jako dumny, pracowity i bohaterski naród. Senator Jadwiga Sagatowska zapewniła swoich gości, że Polska o nich pamięta. Senat zaś jako dysponent środków na opiekę nad naszymi rodakami za granicą nieustannie zabiega o zwiększanie budżetu przeznaczonego na ten cel. Przypomniała, że realizowanych jest coraz więcej programów pomocowych adresowanych do Polonii i Polaków za granicą, ulepszana jest ustawa o repatriacji, a na kolejne kraje świata rozszerzany krąg osób objętych Kartą Polaka. Obecnie może ją mieć Polak zarówno z Brazylii czy Argentyny, jak i z Kazachstanu. Świat jednak się zmienia, zmieniają się kraje, w których żyją Polacy. Pomoc dla nich musi ten fakt uwzględniać.

Polacy ze Wschodu dziękowali za przyjęcie ich w Senacie, a także za pomoc i wsparcie udzielane im przez Polskę. Wśród najważniejszych potrzeb wskazywali naukę języka polskiego, którą utrudnia brak nauczycieli. Apelowali, aby nie zapominać o nich, żyjących na Wschodzie, którzy znaleźli się tam często nie z własnej woli.

Podczas spotkania z młodzieżą z USA, Francji, Irlandii i Hiszpanii przewodnicząca Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Janina Sagatowska dziękowała młodym ludziom za pielęgnowanie kultury i wiary, a także za trud nauki języka polskiego jako dodatkowego w czasie wolnym od nauki. „Żyjecie w różnych krajach i macie siłę, żeby uczyć się polskiego, działacie w zespołach ludowych. Nie wstydzicie się tego” – mówiła. Senator zapewniła, że państwo polskie za pośrednictwem Senatu dofinansowuje pobyty edukacyjne, naukę języka polskiego w krajach zamieszkania czy zakup strojów ludowych.

W trakcie rozmowy zgodnie uznano, że projekt „Polska jest w Tobie” jest bardzo potrzebny i powinien być kontynuowany. Koordynator projektu Iwona Borowska-Popławska ze Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przyznała, że obecna edycja ma charakter pilotażowy i w następnych latach stowarzyszenie zamierza organizować turnusy 3-tygodniowe, poszerzone o zwiedzanie miejsc związanych z historią Polski, połączone z lekcjami historii.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Grzegorz Seroczyński zaproponował wprowadzenie do kolejnych edycji lekcji historii języka polskiego. Według niego spotkania z językoznawcami ułatwią wielu młodym ludziom naukę języka ojczystego, pozostałym pozwolą jeszcze lepiej się nim posługiwać.

„Napełniajcie się polskim duchem, ubogacajcie się wzajemnie różnorodnością kultur krajów, w których przyszło wam mieszkać. Polska jest wszędzie tam, gdzie biją polskie serca. Miejcie coś z orłów i bądźcie nimi w swoich szkołach i domach” – powiedziała na zakończenie spotkania senator Janina Sagatowska.

Zarówno szkolenie liderskie dla przedstawicieli organizacji polskich, zorganizowane przez Regionalne Stowarzyszenie Wschód–Zachód z Płocka, jak i kolonie „Polska jest w Tobie”, współfinansuje Kancelaria Senatu ze środków przeznaczonych na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. W koloniach „Polska jest w Tobie”, organizowanych m.in. przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” w ramach akcji „Lato z Polską”, uczestniczy młodzież polonijna w wieku 15–20 lat, aktywna społecznie. Najważniejszym celem pobytu w Polsce, mającego przede wszystkim charakter edukacyjno-językowy, jest poznanie i doświadczenie 3 kluczowych dla Polaków wartości: wolności, solidarności i odpowiedzialności. Podczas pobytu w Polsce młodzież ma doświadczyć poczucia wspólnoty w działaniu.

Zobacz inne aktualności Przejdż do wszystkich aktualności

Senatorowie wzięli udział w Paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja

Senatorowie Halina Bieda i Ryszard Majer wzięli udział w paradzie Dnia Konstytucji 3 Maja w Chicago, największym wydarzeniu polonijnym w Stanach Zjednoczonych.

Zastępca Szefa Kancelarii Senatu Jarosław Stolarczyk oddał hołd ostatniej Pierwszej Damie II RP Śp. Karolinie Kaczorowskiej

Ostatnia Pierwsza Dama II RP Karolina Kaczorowska spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w warszawskiej Świątyni Opatrzności Bożej

Komisja emigracji o pomocy uchodźcom z Ukrainy z Kartą Polaka

Fundacja Wolność i Demokracja, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska opracowały program - Pomoc dla Polaków z Ukrainy, który będzie finansowany z rezerwy Prezesa Rady Ministrów w kwocie 28,5 mln zł.