Rozwiń język: pl
 
 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej
Kategorie w dziale

Wykaz petycji

Petycja z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów, w celu wprowadzenia obowiązku utrwalania dźwięku i obrazu z przebiegu badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich (P9-20/18).


Petycja indywidualna wniesiona przez osobę fizyczną.

Dotyczy: zmiany przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów (Dz. U. z 2018 r. poz. 708).

Przedmiotem petycji jest postulat wprowadzenia takich zmian ustawowych, aby istniała możliwość nagrywania dźwięku i obrazu w trakcie przeprowadzania badań psychologicznych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich, analogicznie do postanowień zawartych w art. 157 i 158 Kodeksu postępowania cywilnego. Autor petycji jest zdania, że poprzez możliwość nagrywania badań, opinia byłaby scalonym obrazem, ukazującym rzeczywisty przebieg badania oraz wniosków biegłych psychologów.

9 maja 2018 r. petycja została skierowana do rozpatrzenia do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

5 lipca 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrzyła petycję oraz przeprowadziła dyskusję nad jej postulatami. Na posiedzeniu obecny był przedstawiciel autorów petycji, który wnosił o podjęcie prac dla zrealizowania petycji. Senatorowie zdecydowali o podjęciu dalszych prac nad petycją i zwróceniu się do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w celu uzyskania opinii o postulatach petycji.

4 października 2018 r. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji kontynuowała rozpatrywanie petycji i zapoznała się ze stanowiskami Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka o postulatach petycji.

W dyskusji senatorowie nie podzielili argumentów podniesionych w petycji.

W głosowaniu (jednogłośnie) senatorowie zdecydowali o niepodejmowaniu prac nad petycją.

realizacja: Ideo powered by: CMS Edito