Narzędzia:

Regulamin Senatu określa obowiązki i prawa senatorów związane z organizacją wewnętrzną i porządkiem prac Senatu i jego organów, sposób wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiazków organów państwowych wobec Senatu oraz tryb udzielania obywatelom informacji.

Pliki do pobrania