Narzędzia:

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński (foto Wojciech Grzędziński)

Senator X kadencji.

Wicemarszałek Senatu X kadencji - wybrany 12 listopada 2019 r. na 1. posiedzeniu Senatu

Poseł na Sejm III, IV i VIII kadencji.

Poseł do Parlamentu Europejskiego VI i VII kadencji.

 

Urodził się 28 marca 1972 r. w Warszawie.

W 2008 r. ukończył studia licencjackie, a w 2014 r. magisterskie w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie. Jest politologiem.

Działał w Narodowym Odrodzeniu Polski, następnie został członkiem-założycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego i asystentem prasowym szefa tej partii. Był dziennikarzem radiowym i prasowym oraz dyrektorem rozgłośni radiowych w Bydgoszczy
i Łomży.

W 1997 r. wybrany w okręgu łomżyńskim na posła III kadencji.

Do 2001 należał do ZChN, w latach 1996-2000 był rzecznikiem prasowym partii. Później działał w Przymierzu Prawicy (2001-2002). W 2002 r. został członkiem Prawa i Sprawiedliwości, zasiadał we władzach krajowych ugrupowania. W 2001 uzyskał po raz drugi mandat poselski.

Od 2004 r. do 2007 r. sprawował mandat posła Parlamentu Europejskiego.

W latach 2007-2009 pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
W 2009 r. po raz drugi wybrano go na deputowanego do Parlamentu Europejskiego.
W 2015 r. został sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera, obejmując nadzór nad Centrum Informacyjnym Rządu. W wyborach parlamentarnych 2015 r. zdobył mandat poselski.

Wielokrotnie odznaczany za zasługi.   

W 1999 r., w jednej z dziennikarskich ankiet, wybrano go najlepszym mówcą Parlamentu.

W Senacie X kadencji jest:

- członkiem Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich,
- członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
- członkiem Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu.

Należy do Unii Europejskich Demokratów.

Więcej informacji o Michale Kamińskim