Narzędzia:
Data Tytuł Plik
15.04.2020 r. Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zasad zlecania zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą 006.pdf
17.12.2019 r. Uchwała zmieniająca uchwałę nr 37 Prezydium Senatu z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i udzielenia dotacji celowych na ich realizację 002.pdf