Narzędzia:

Marszałek Senatu -  Bogdan Borusewicz

Wicemarszałek Senatu - Stanisław Karczewski

Wicemarszałek Senatu -  Maria Pańczyk - Pozdziej

Wicemarszałek Senatu - Jan Wyrowiński