Narzędzia:

Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  04-01-2022
Zgłoszenie ważne do:  31-12-2022
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową:  Kancelaria Doradcza Solski i Partnerzy Sp. z o.o. (nr w rejestrze: 00446)
Działanie na rzecz: Ogólnopolski Związek Zawodowy Samozatrudnionych "wBREw"
Chroniony interes prawny: Ochrona praw człowieka. Obrona godności ludzkiej. Troska o wolności i własność.