Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  04-02-2022
  • Zgłoszenie ważne do:  31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Waldemar Kitlas (nr w rejestrze: 00512)
  • Działanie na rzecz: Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Wieczorek Partners
  • Chroniony interes prawny: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych, samorządów lokalnych. Regulacje z zakresu energetyki, ochrony środowiska, farmakologii, gospodarki odpadami, zdrowia publicznego, problemów społecznych, transportu.