Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  04-01-2022
  • Zgłoszenie ważne do:  31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Tomasz Obara  (nr w rejestrze: 00168)
  • Działanie na rzecz: Grupa Lobbingowa Grass Roots Lobbing, Grass Roots Lobbing Sp. z o.o., Stowarzyszenie Cannabis House
  • Chroniony interes prawny: Ochrona praw mniejszości, w szczególności użytkowników konopi oraz osób społecznie wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem.