Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  07-01-2021
  • Zgłoszenie ważne do:  31-12-2021
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Tadeusz Krężel  (nr w rejestrze: 00069)
  • Działanie na rzecz: Roman Ramona Giorgiana - osoba fizyczna
  • Chroniony interes prawny: Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.