Narzędzia:

Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  20-05-2022
Zgłoszenie ważne do:  31-12-2022
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Szymon Jerzy Walter de Walthoffen  (nr w rejestrze: 00532)
Działanie na rzecz: Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych
Chroniony interes prawny: Ustawa o Medycynie Laboratoryjnej. Ustawa o sposobie najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Ustawa o badaniach genetycznych. Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt. Interesy diagnostów laboratoryjnych i innych pracowników medycznych.