Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu: 18-02-2022
  • Zgłoszenie ważne do: 31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową:  Polska Fundacja Agroturystyki (nr w rejestrze: 00301)
  • Działanie na rzecz: Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
  • Chroniony interes prawny: ypowanie polskich przedsiębiorstw do wdrażania autorskiego programu budownictwa pasywnego i energooszczędnościowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Udział w posiedzeniach komisji i pracach nad ustawą o budownictwie pasywnym i energii odnawialnej.