Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu: 31-01-2021
  • Zgłoszenie ważne do: 31-12-2021
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową:  Polska Fundacja Agroturystyki (nr w rejestrze: 00301)
  • Działanie na rzecz: Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
  • Chroniony interes prawny: Działalność na rzecz Instytutu Budownictwa Pasywnego i EO, którego zadaniem jest typowanie polskich przedsiębiorstw do wdrażania programów budownictwa pasywnego i energooszczędnościowego oraz energii odnawialnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.