Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu: 04-02-2022
  • Zgłoszenie ważne do: 31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Paweł Kujawa  (nr w rejestrze: 00504)
  • Działanie na rzecz:Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Ziro Pellet Sp. z o.o., Ziro Bimasa Sp. z o.o., Wieczorek Partners
  • Chroniony interes prawny:Działalność na rzecz organizacji pozarządowych. Regulacje z zakresu energetyki, ochrony środowiska, farmakologii, gospodarki odpadami, zdrowia publicznego, transportu, obronności państwa.