Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu: 07-01-2021
  • Zgłoszenie ważne do: 31-12-2021
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Paweł Kujawa  (nr w rejestrze: 00504)
  • Działanie na rzecz: ZIRO PELLET Sp. z o.o., ZIRO BIOMASA Sp. z o.o.
  • Chroniony interes prawny:Energetyka, OZE, Ochrona środowiska, Farmakologia, Odpady.