Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  08-03-2021
  • Zgłoszenie ważne do:  31-12-2021
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Patrycja Dykas  (nr w rejestrze: 00469)
  • Działanie na rzecz: Instytut BIOINFOBANK Sp z o.o.
  • Chroniony interes prawny: Reprezentowanie interesów mniejszości osób społecznie wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem.