Narzędzia:

Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  04-02-2021

Zgłoszenie ważne do:  31-12-2021

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Kinga Łucja Wieczorek  (nr w rejestrze: 00507)

Działanie na rzecz: ZIRO PELLET Sp. z o.o., ZIRO BIOMASA Sp. z o.o.

Chroniony interes prawny: Energetyka, ochrona środowiska, OZE, farmacja, prawa człowieka, prawa uchodźców, migracje.