Narzędzia:

Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  04-01-2022
Zgłoszenie ważne do:  31-12-2022
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: YOLO Katarzyna Wierzbicka (nr w rejestrze: 00530)
Działanie na rzecz:Pika Polska Sp. z o.o., Hack&Phack Defence LTD
Chroniony interes prawny:Promowanie przepisów pozytywnie wpływających na: Telekomunikację przewodową i bezprzewodową. Prawa osób starszych oraz wykluczonych cyfrowo. Inne zagadnienia społecznie pożądane ( w tym kwestie praw osób pozbawionych wolności)