Narzędzia:

Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  04-01-2022
Zgłoszenie ważne do:  31-12-2022
Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Jolanta Duda  (nr w rejestrze: 00527)
Działanie na rzecz: Światowego Związku Polaków Polska i Polonia PL
Chroniony interes prawny: Lobbing na rzecz Polaków powracających z zagranicy a w szczególności wdrażania innowacyjnych rozwiązań prawnych tak jak prawo precedensowe, regulacji w sferze prawa podatkowego, jak i ochrony życia i zdrowia obywateli RP w ekstremalnej sytuacji. Lobbing na rzecz Praw Człowieka oraz współpracy międzynarodowej w Parlamencie Europejskim, NATO, ONZ oraz IWA. Promocji Polski za granicą i wymiany technologii. Działalność promująca rozwój gospodarczy Polski.