Narzędzia:

Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  05-01-2022

Zgłoszenie ważne do:  05-01-2022

Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Franciszek Robert Skawiński  (nr w rejestrze: 00508)

Działanie na rzecz: Rozum i Godność Człowieka Limited Spółka Jawna, Reason and Dignity of Man Ltd

Chroniony interes prawny: Prawo cywilne. Postępowanie cywilne. Postępowanie egzekucyjne. Regulacje dotyczące swobody prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowania spółek handlowych.