Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  25-05-2022
  • Zgłoszenie ważne do:  31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: YOLO Katarzyna Wierzbicka (nr w rejestrze: 00530)
  • Działanie na rzecz: Hack&Phack Defence LTD, Pika Polska Sp. z o.o.,
  • Chroniony interes prawny: Promowanie przepisów pozytywnie wpływających na: Telekomunikację przewodową i bezprzewodową. Prawa osób starszych oraz wykluczonych cyfrowo. Inne zagadnienia społecznie pożądane ( w tym kwestie praw osób pozbawionych wolności)