Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu: 14-01-2022
  • Zgłoszenie ważne do: 31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Dariusz Walczak  (nr w rejestrze: 00221)
  • Działanie na rzecz: CleanBacter Instytut Technologii Mikrobiologicznych Sp. z o.o., Clean Water Sp. z o.o., CleanEnergy Sp. z o.o., Clean Concept Sp. z o.o., Centrum c68, Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o., Stada Poland Sp. z o.o., Paratechnica Biuro Rzeczoznawców Sp. z o.o., H.W.S Agrobusiness Sp. z o.o., NEKO energia Sp. z o.o.
  • Chroniony interes prawny:Regulacje z zakresu prawa energetycznego, OZE o odpadach, komercjalizacji i przedsiębiorczości, systemu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, elektromobilności, prawa łowieckiego, o broni i amunicji, budownictwa mieszkalnego, o najmie, a także projektów aktów prawnych procedowanych przez Rząd RP jak i grupy posłów.