Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu: 24-01-2022
  • Zgłoszenie ważne do: 31-12-2022
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Błażej Zając  (nr w rejestrze: 00515)
  • Działanie na rzecz: Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Porozumienie Wschód-Zachód"
  • Chroniony interes prawny: Prawo dotyczące cudzoziemców, migracji, repatriacji, mniejszości narodowych i etnicznych, łączności z Polakami za granicą, współpracy międzynarodowej, przekraczania granicy państwowej. Regulacje prawne dotyczące organizacji pozarządowych, działalności pożytku publicznego, wolontariatu, ekonomii społecznej, edukacji, kultury i nauki. Regulacje z zakresu praw obywatelskich, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego (...).