Narzędzia:
  • Zgłoszenie do Sejmu, dokonane w dniu:  04-02-2021
  • Zgłoszenie ważne do:  31-12-2021
  • Podmiot wykonujący zawodową działalność lobbingową: Polska Fundacja Agroturystyki (nr w rejestrze: 00301)
  • Działanie na rzecz: Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej
  • Chroniony interes prawny: Działalność na rzecz Instytutu Budownictwa Pasywnego i EO, którego zadaniem jest typowanie polskich przedsiębiorstw do wdrażania programów budownictwa pasywnego oraz energii odnawialnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej