Narzędzia:

Przygotowana przez Kancelarię Prawniczą Domański, Zakrzewski, Palinka spółka komandytowa (rejestr MAiC: 00057) dla Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami oraz Polskiej Izby Gospodarki Odpadami opinia prawna wraz z uwagami i propozycjami zmian legislacyjnych do rozpatrywanej ustawy. Opinia ta została przekazana do Komisji Środowiska.