Narzędzia:

Central European Consulting Sp. z o.o.(rejestr MAiC: nr 00008) reprezentowana przez pana Michała Koczalskiego - działającego na rzecz NESTE OIL, przekazała do Komisji Gospodarki Narodowej opinię w sprawie nowelizacji ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw wraz z propozycją zmian legislacyjnych w ustawie.